רחפנים: יש מי שמוכן לשמיטה

ב'יורה דעה' כבר מוכנים – בתיאום עם כוחות הביטחון יופעלו אמצעי בטיחות; מצלמות רחפנים ואמצעים נוספים לאבטחת המשגיחים וקווי האספקה • שיתוף פעולה נדיר עם משרדי הבריאות באירופה לתנועת המשגיחים ברחבי היבשת מוכת הקורונה

צילום שניאור שיף (7)
צילום שניאור שיף (7)

'למרות אתגרי הביטחון בשטחי יהודה ושומרון רצועת עזה והמשולש, והקשיים בתנועה באירופה מוכת הקורונה וממנה, הושלמו הנהלים לאספקה סדירה של פירות וירקות בשנת השמיטה – כך סיכם בסיפוק הגאון רבי דוד טהרני הרב הפוסק של בד"צ 'יורה דעה' והאחראי על המצוות התלויות בארץ בכינוס עיון מרכזי 'שמיטה כהלכה' שקיים הבד"צ למאות אנשי מערכת הכשרות בבני ברק.

הרב טהרני גילה כי בתיאום עם כוחות הביטחון הושלמו הנהלים הנדרשים לעבודת הפיקוח של מערכת הכשרות כולל אבטחת המשגיחים וקווי האספקה בין השאר באמצעות מצלמות אבטחה רחפנים ואמצעי מיגון נוספים. 'הירקות מקבלים הדברה אורגנית בלבד ולא כימית וכל משלוח מדוגם ומאושר בצורה קפדנית במיוחד ע"י רשויות הבריאות'. הוא העלה על נס את עבודת השרים והחכי"ם החרדים לטובת שומרי השמיטה והשיתוף פעולה המוצלח עם גופי הכשרות בישראל ובמיוחד עם 'כשרות למהדרין' בראשות הגאון רבי יוסף אפרתי, 'זו שנת השמיטה הרביעית שאנו עובדים יחד שכם אל שכם', ועם רבני אירופה ובהם; ביה"ד לונדון בראשות הגאון רבי מנחם געללי אב"ד ביה"ד לונדון וביה"ד הגדול של אירופה ויו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' והגאון רבי יחי' טובול אב"ד ליאון וחבר ביה"ד הגדול והועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'.

את הכנס פתח גאב"ד 'יורה דעה' הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שאמר כי נוכח האתגרים העומדים לפני שומרי השמיטה עלינו לנהוג באחריות כמנהגי אבותינו ובמיוחד בימים אלה. הוא ציטט את דברי ה'תורת כהנים' על פרשת בהר המתמצת בצורה מופלאה את מצוות השמיטה; 'על שנת השמיטה נאמר בתורה "שַׁבָּת לַה'" – כְּשֵׁם שֶׁנֶּאֱמַר בְּשַׁבָּת בְּרֵאשִׁית, היום השביעי, "שַׁבָּת לַה'", כָּךְ נֶאֱמַר בשנה השְּׁבִיעִית "שַׁבָּת לַה'", שתהיה השביתה לשם ה', ולא לשם השבחת הקרקע. וכשם שהשבת רומזת על בריאת העולם כך גם השמיטה, ובאה להשריש את הידיעה שהארץ לה'. אנו רואים במוחש את הסיעתא דשמיא שאנו זוכים לה בכל המישורים וזו תוצאה ישירה למעשינו; עדות לה' בורא שמיים וארץ'.

בנו ויד ימינו הגאון רבי בניהו מחפוד אמר כי 'תחנות רבות ישנן למאכלים הנכנסים אל פיות עמך בית ישראל ועל כל משגיח ומפקח בעומדו על משמרתו מוטלת האחריות המלאה וחלילה לו להקל ראש ולומר אני רק חלק קטן במערכת. על כל אחד לחוש כי הוא לשון המאזניים שיכריע האם יהודי יאכל כשר למהדרין או חלילה לא. הוא הביא את דברי חז"ל על הפסוקים 'ונתנה הארץ יבולה' ומאידך 'מה נאכל בשנה השביעית' וביאר עפ"י חז"ל במסכת ברכות; 'בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית בידי אחרים'. אימתי נשאל 'מה נאכל בשנה השביעית' כאשר חסר ב'ובכל מאודך' – במסירות הכלכלית למען שמירת השמיטה.

הגר"ב בניהו סיים את דבריו בפרשת השבוע 'ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן'. וכי רק משה בנה!? אלא אומרים חז"ל; משה מסר נפשו ולכן נקראת על שמו. מערכת הכשרות 'יורה דעה' נקראת ע"ש מו"ר אבי מכיון שהוא מסר ומוסר נפשו על טהרת הכשרות לבית ישראל ומי יתן ונזכה להגיע למעשי אבי שיאריך ימים'.

דברי ברכה והנהגות לשנת השמיטה ממרנן ורבנן זצוק"ל; מרן הגרי"ש אלישיב ומרן הגר"ע יוסף הביא הרה"ג רבי חנינא קושלבסקי רב פוסק ב'כשרות למהדרין' בראשות הגר"י אפרתי; 'אני מצטרף לדברי חבריי. עלינו מוטלת אחריות גדולה ויה"ר שלא תצא תקלה תחת ידינו חלילה'.
את המשא המרכזי המעשי בלווי מצגת נשא הגר"ד טהרני שהביא סיפורים מאלפים על מסירות נפשם של חקלאים וכיצד זכו ל'וציויתי את ברכתי' במוחש. 'אחד החקלאים בדרום ביכה את מצבו בפני מרן הגראי"ל שטיינמן כאשר יש לו שני ילדים שעליו לחתן וכיצד ישמור שמיטה ויכלכל את ביתו. מרן זצוק"ל אמר לו שאם ישבות בשנת השמיטה מובטח לו שיצליח בכל. הוא אכן השיא את ילדיו בשנת השמיטה וזכה לניסים גלויים במצבו הכלכלי'.

הרב טהרני אמר כי הודות לפעילותו העניפה של הרה"ג רבי שמואל אבוחצירא ראש אגף כשרות מזון בעולם קיים שיתוף פעולה נדיר עם משרדי הבריאות באירופה לתנועת המשגיחים ברחבי היבשת מוכת הקורונה. כך גם מופעל קו אספקה סדיר דרך הים בתיאום עם רשויות הבריאות והתחבורה לשינוע ירקות מוקפאים מאיטליה ספרד בלגיה וצרפת; 'רק כוסמין לצורך אפיית מצות שמורה הטסנו לארץ מקנדה לקראת חג הפסח, ולא באוניות, מחשש להרטבתם'.

הרב טהרני שספרו 'קדושת הארץ' על הפרשת חלה ערלה ושביעית הוענק למשתתפים, גילה כי 'גם ממצרים ירדן וטורקיה הבטחנו אספקת כמה סוגים של ירקות ופירות, כמובן בתיאום ובפיקוח משרד הבריאות'. הוא סיפר כי בגלל המצב הביטחוני החל לפני כשנתיים פיילוט ניסיוני של גידולי עלים על מצעים מנותקים עפ"י פסקו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כדי שלא להסתמך רק על יבולים ממדינות ש'האקלים הפוליטי שלהם עם ישראל יכול להשתנות בן רגע'. בשנה זו, שנת השמיטה הבעל"ט, יתחילו המגדלים בשיווק סדיר מגידולים אלה.

השארת תגובה