נחשף: כשראש הישיבה זעק לעזרה

המסמכים נחשפו במהלך ביקור של ראש תחום חרדים בג'וינט ישראל הרב יצחק טרכטינגוט במעונו של חבר מועצת גדולי התורה מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א שבירך: "זכות גדולה שאתם ממשיכים את מסורת העשייה למען הישיבות של הג'וינט"

אצל הרב ברגמן
אצל הרב ברגמן

ביקור רב רושם התקיים במעונו של חבר מועצת גדולי התורה מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, חתנו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל. אל מעונו של הגרמ"צ נכנסו נציגי ארגון הג'וינט והציגו בפני ראש הישיבה, חילופי מכתבים נדירים של מרן הרב שך זצ"ל עם הנהלת ארגון הג'וינט, במאמץ לסייע בפיתוחו ושגשגו של עולם התורה. במכתבים נחשפת האחריות הגדולה שהייתה מונחת על כתפיו של מרן הרב שך עוד בשנים קדומות לשנים שבהם עמד בראש מועצת גדולי התורה. מהמכתבים נפרשת התמונה הרחבה של התמיכה הגדולה שהעניק ארגון הג'וינט, למוסדות התורה וליחידים מובחרים, שגדולי ישראל העידו עליהם שעדיים לגדולות. מעיון ברשימת השמות המופיעים בארכיון, ניתן לראות כי אכן רובם ככולם עלו והתעלו ונעשו לגדולי ישראל.

הגרמ"צ התרגש לקרוא את המכתבים, אותם הציג בפניו ראש תחום חרדים בג'וינט ישראל, הרב יצחק טרכטינגוט, ביחד עם אנשי הארכיון של ארגון הג'וינט, אשר חשפו את ההתכתבויות הללו, כחלק מפרויקט נרחב, שכולל ארגון וסידור של ההתכתבויות הענפות שניהלו גדולי ישראל מכל החוגים והעדות עם הנהלת הג'וינט.

הרב יצחק טרכטינגוט, ציין בפני ראש הישיבה, כי גם בעיצומם של ימים אלו, הג'וינט נרתם לטובת עולם הישיבות ועולם התורה בכל העניינים הנצרכים. כך למשל הפעיל הארגון מערך סיוע נפשי מקצועי, לטובת בני הישיבות שלקו בחרדות לאחר האסון הכבד שפקד את היהדות החרדית במירון. כמו כן הארגון סייע מאוד לעולם התורה בשנת הקורונה בדרכים רבים ומגוונות.

בסיום הביקור בירך הגרמ"צ ברגמן בירך את הרב יצחק טרכטינגוט ואת העוסקים במלאכה בארגון הג'וינט: 'זכות גדולה, שאתם ממשיכים את המסורת של העשייה למען הישיבות של ארגון הג'וינט. "אני זוכר איך מורי חמי זכר צדיק לברכה, היה מתכתב רבות עם הג'וינט, שעזר וסייע להקמת עולם התורה בארץ ישראל שלאחר השואה".

השארת תגובה