עושה סדר: מבקר המדינה במגזר החרדי

"המטרה שלנו היא להסתכל מהעיניים של האזרח ולייצג אותו. נושא הגיוון התעסוקתי הוא נדבך חשוב בביקורת המדינה ואנחנו משלבים זאת בביקורות מסוגים שונים"

מבקר המדינה בביקור
מבקר המדינה בביקור

את הדברים אמר מבקר המדינה מתניהו אנגלמן במהלך סיור עבודה שערך בקרן קמ"ח ובפרוייקטים שהיא מפעילה בירושלים: מרכז כיוון ומתחם ביזמקס. בביקור שנקבע כהמשך לדו"ח מבקר המדינה שעסק במוכנות לשוק העבודה המשתנה, השתתפו גם ליאורה שמעוני, מנהלת חטיבה במשרד מבקר המדינה, שמעון עמר ובני גולדמן מנהלי האגפים הרלוונטיים במשרד מבקר המדינה, שירה ברלינר-פולג ממונה תחום תעסוקת חרדים במשרד העבודה ואליהו וינד האחראי על תעסוקת חרדים ברשות העירונית לתעסוקה של עיריית ירושלים.

במהלך הביקור שיתף מנכ"ל 'מרכז כיוון' יחיאל אמויאל את המשלחת בהישגי המרכז ובפעילות המגוונת שנעשתה בתקופת הקורונה על מנת לשמר את ההישגים בתחום תעסוקת חרדים בירושלים ואת הפעילויות היצירתיות למניעת נשירה מהלימודים וממסלולי ההכשרה המקצועית.
בדיון שנערך בהשתתפות בכירי משרד המבקר ובכירי קרן קמ"ח, הוצגו הדרכים בהם פועלת קמ"ח ומרכז כיוון על מנת לסייע לחרדים וחרדיות לרכוש השכלה והכשרה מקצועית, השפעת כניסת הדיגיטל לציבור החרדי על סיכויי ההשתלבות, והאתגרים לפניהם ניצב הציבור החרדי בכל הקשור להשתלבות בתעסוקה הן מצידם של הגופים הממשלתיים והן בעקבות הפערים מהדרישות של צרכי שוק העבודה.

בדבריו אמר המבקר כי סוגיית החברה החרדית, היא אחד היעדים של מבקר המדינה וכי בדו"חות הקרובים הוא יעסוק בסוגיה זו מכמה היבטים. "למדנו היום על שיטות העבודה והמאמצים שלכם לשילוב הציבור החרדי בלימודים ותעסוקה, ואנו משלבים נושאים בביקורת המדינה", אמר מבקר המדינה מתניהו אנגלמן.

עוד הוסיף "המטרה שלנו היא להסתכל מהעיניים של האזרח ולייצג אותו ובפרט את האוכלוסיה החרדית שלעיתים אינה מיוצגת כראוי מול הגופים הממשלתיים. ולכן הדברים שנעסוק בהם יהיו פערים בהיערכות לשוק העבודה, כיצד מיישמים משרדי הממשלה את חובת הגיוון התעסוקתי. כל זאת לצד בחינת הממשק בין הממשלה לציבור החרדי בתקופת הקורונה ובכל הנוגע לסוגיות נוספות, כגון: הערכות שוק הדיור למתן מענה לאוכלוסייה החרדית. גם במשרדנו פרסמנו מספר מכרזים לאיוש משרות המיועדים לאוכלוסייה החרדית".

לדברי מנכ"ל קרן קמ"ח מוטי פלדשטיין: "כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה וכפי שעלה גם מבדיקות פנימיות שלנו רבים מהצעירים החרדים שמבקשים ללמוד מקצוע, עושים זאת ללא ידע מספיק על הכישורים, היכולות וההתאמה שלהם, או על הצרכים של המשק וכושר ההשתכרות בכל מקצוע. הפעילות של קרן קמ"ח ומרכז כיוון נועדה להנגיש את הכלים המתקדמים ביותר לקראת כניסה להכשרות מקצועיות וכניסה לשוק העבודה".

השארת תגובה