הרבנים 'נעלו' את הכביש באמסטרדם

לצורך שדרוג העירוב העירוני, מהנדס העיריה התגייס למשימה והמשטרה סגרה את תנועת כלי הרכב והרכבת בשני גשרים כדי לאפשר את הביצוע כהלכה

מזה כארבע עשרה שנה יוצאים רבני אמסטרדם אחת לשנה כדי לנעול את גשר 'אוטרכט' במזרח העיר מעל נהר ה'אמסטל' וגשר 'רוזנורד' של הרכבת לזמן קצוב באמצעות 'דלת' העשויה מחוטי ניילון שזורים ומשמשת כ'דלת הראויה להינעל' לצורך העירוב העירוני. בשל קשיים טכניים בעת מתיחת ה'דלת' כראוי עפ"י ההלכה פנה אב"ד אמסטרדם וחבר הועדה המתמדת וביה"ד הגדול של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי אליעזר וולף למהנדס העיריה והלה מצא פתרון הנדסי המקל על הרבנים במלאכתם ומשדרג את מתיחת חוטי הלבוד של ה'דלת'.

לפני ימים אחדים בחצות ליל יצאו חבר רבנות אמסטרדם הרב שמואל כץ ומזכיר הרבנות הרב נפתלי גרונבאט בראשות הגר"א וולף ומהנדס העיר כדי לסגור את ה'דלת' לזמן קצוב ומשטרת אמסטרדם סגרה את הציר המרכזי על גשר 'אוטרכט' לתנועת כלי רכב וגשר 'רוזנורד' לתנועת הרכבת כדי לאפשר את הביצוע כהלכה.

הגר"א וולף: 'כידוע, כדי שהעירוב יהי' כהלכה, על העיר להיות מוקפת מכל צדיה, לפחות ע"י 'צורת הפתח'. בעיר התעלות אמסטרדם ביקשו רבני העיר במהלך השנים לקבוע עמודים ולמתוח מעליהם חוטים כפי שנעשה בכל ערי ישראל והתפוצות אלא שבשל התנגדות העירייה להקים 'צורת הפתח' על גבי שני הגשרים הללו מטעמים של איכות הסביבה והפגיעה בנוף לא ניתן היה לקבוע. גם דופן תעלות הנהר המהווים מחיצה נפסלו בשל הגשרים ותנועת כלי הרכב והאנשים הזורמת עליהם המבטלים את ה'מחיצה'. ב- 51 הגשרים הנפתחים לתנועות אוניות אין צורך לקבוע 'צורת הפתח' וכך גם 'דלת העשויה להינעל', שכן דופן תעלת הנהר מהווה תיחום עפ"י ההלכה. על 11 מבין 13 הגשרים הקבועים אישרה העיריה התקנת 'צורת הפתח'.

את הפתרון ההלכתי לביסוס עירוב ע"י 'דלת הראויה לינעל' שזכה להסכמת גדולי הפוסקים זצוק"ל ויבדלח"א, הגה אב"ד אמסטרדם לשעבר הגאון רבי אריה רלבג כיום יו"ר אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה ואב"ד ביה"ד המיוחד של הועידה לעגונות באמסטרדם; משני צידי הגשרים הוצבו, בשיתוף פעולה עם מהנדסי העירייה וחברת הרכבות, תיבות מתכת מורכבות כהלכה ובהן גלגלת ועליה חוטי ניילון שזורים הנמתחים לרוחב הגשרים ומהווים 'דלת העשויה לבוד', העשויה להינעל. בכדי שאכן תהי' ה'דלת' 'עשויה' להינעל נקבע שיש צורך אכן למתוח את החבלים ולנעול את הגשרים לרוחבם לפחות אחת לשנה.

'הפתרון ההלכתי לשימוש ב'דלת הראויה להינעל' הוא אכן קולא שנועדה לנסיבות של העיר אמסטרדם בשל התנגדות העירייה להתקין 'צורת הפתח' בשני הגשרים הקבועים הללו ורק לכן התירוה גדולי הפוסקים – אומר הגר"א וולף – אך מי שמחמיר תבוא עליו ברכה'.

יצוין, כי לקראת פתיחת 'ועידת רבני אירופה' שהתקיימה באמסטרדם בימים אלה לפני ארבע שנים בראשות נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, ראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי דוד כהן גאב"ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי אשר וויס והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו קיימו המשתתפים אירוע הוקרה ייחודי של הקהילה היהודית ורבני הועידה ליוזמת העירוב באמסטרדם ולציון עשור להקמתו לכבודם של עיריית אמסטרדם והנהלת הרכבת שסייעו רבות להקמתו.

בטקס קיבלו המשתתפים את ספרו של הגר"א רלבג על העירוב; 'פני אריה' שקיבל את הסכמת גדולי ישראל וחיבורו של אב"ד אמסטרדם הנכנס שאירח את הועידה הגר"א וולף על העירוב שיצא לאור לקראת הועידה.

השארת תגובה