תיעוד: שופץ אתר מנוחת אבדימי דמן חיפה

בימים אלו הושלמו עבודות השיפוץ והנקיון בציונו הקדוש של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה זי"עא לרווחת אלפי המתפללים הפוקדים את המקום במשך כל ימות השנה ע"י 'עמותת והחי יתן אל לבו'.

יצויין שיש סגולה ידועה לפקוד את המקום ג' פעמים בערב ראשי חדשים ורבים זכו לראות ישועות.

השארת תגובה