מרגש: כולל חצות במקום האסון במירון

חזו חזו בני חביבי: שבועיים לאחר האסון הכבד במירון הוקם ביוזמת הכנסת אורחים רשב"י כולל חצות שיפעל במקום בו נמחצו למוות מ"ה בני עליה

הכנסת אורחים רשב"י במירון
הכנסת אורחים רשב"י במירון

שבועיים לאחר האסון הנורא בהר הקודש מירון בו נמחצו למוות 45 בני עליה, יזמו בארגון הכנסת אורחים רשב"י את הנצחת הקדושים באופן הראוי וההולם ביותר.

ביוזמת הארגון החל לפעול במקום בו התרחש האסון כולל חצות המונה אברכים מובחרים, שילמדו בשקידה עצומה לע"נ הנספים מידי לילה בשעות המסוגלות לאחר חצות.

כידוע, בספרים הקדושים מובאים דברים מבהילים על מעלת לימוד התורה בלילה. "כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו והקב"ה מושך עליו חוט של חסד…" ועוד מובא כי העוסק בתורה בלילה נחשב כעוסק בקרבנות. ובזוה"ק כתוב כי מעלת לימוד התורה בלילה היא בעיקר לאחר חצות שאז זוכים לכל המעלות האמורות בענין זה.

"כשחשבנו על הדרך הראויה להנציח את אותם קדושים ביקשנו שזה יהיה באופן שיהלום את האישיות המיוחדת והנאצלת של כל אחד ואחד מהם", אומרים בארגון הכנסת אורחים מירון ומוסיפים כי בהתייעצות עם גדולי הדור הומלץ על ההנצחה באופן הזה.

"האסון הנורא התרחש באותן שעות ובאותו מקום בו בעז"ה ישקדו מידי לילה אברכים תלמידי חכמים על דברי תורה לעילוי נשמת ההרוגים. זה תיקון גדול ועילוי נשמה מובחר שבמובחרים

השארת תגובה