270 כיתות חדשות במזרח ירושלים

כיתה
כיתה

במסגרת התקציב ייבנו גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וכן כיתות חינוך מיוחד. בין היתר, ייבנו בג'בל מוכבר 20 כיתות גן רגילות בהשקעה של כ-24 מיליון שקלים, 3 כיתות גן ו-42 כיתות על יסודי בואדי קדום בהשקעה של 45 מיליון שקלים. תנופת בינוי נוספת, מיועדת לשכונת שועפאט בה ייבנו 28 כיתות על יסודי, 38 כיתות יסודי ו-6 כיתות גן בהשקעה כוללת של כ-65 מיליון שקלים.

בנוסף, יושקעו עשרות מיליוני שקלים נוספים בבינוי כיתות לימוד לחינוך המיוחד בא-טור, אבו טור ובשייח ג'ראח.

יצוין כי בשנת 2020, נפתחו כ-100 כיתות לימוד חדשות, מתוכן 48 כיתות גן במזרח העיר, בהשקעה של למעלה מ-150 מיליון שקלים.

עוד אושר בוועדה תקציב של כ-17.5 מיליון שקלים עבור סלילת כבישים בשכונות מזרח העיר – שועפט, בית חנינא, אום ליסון, בית צפאפא וכביש עזרייה – א זעיים, כביש ראשי חדש באורך 5 ק"מ. במסגרת העבודות להקמתו יבוצעו עבודות חפירה/חציבה, תשתיות, גשרים, קירות, סלילה ועבודות פיתוח נוספות.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "אישור התקציב לבינוי כיתות הלימוד במזרח העיר הוא בשורה גדולה לתושבי האזור ולמערכת החינוך העירונית. העירייה תמשיך לפעול לפיתוח תשתיות ולמתן שירותים לטובת כלל תושבי העיר ולתושבי מזרח ירושלים בפרט"

השארת תגובה