[banners_zone id=40]

קבלה של מליון שקלים – עלתה באש 'לג בעומר'

האדמור מבוטשאן בהדלקה
האדמור מבוטשאן בהדלקה

רגשי אש שלהבת קודש אפפו את קהל חסידי בוטושאן שהשתתפו במעמד ההדלקה הק' של כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א, כאשר לפני התחלת מעמד ההדלקה שוררו המנגנים ניגוני קודש והתעוררות והכנה למעמד הק'.

לאחר מכן התחיל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ליצוק שמן והתחילו לשורר "לעשות רצונך אלוקיי חפצתי" "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי", ולאחר מכן העלה הרבי שליט"א את שלהבת את הקודש, כשהמנגנים והקהל שרים את הזמר "בר יוחאי" "ואמרתם כה לחי" "אמר ר' עקיבא" "אשרינו מה טוב חלקינו", כשהרבי שליט"א רוקד בדביקות אל מול פני המדורה שהעלה לכבוד התנא האלוקי רשב"י, ומעתיר ומתחנן לישועתן של ישראל.

מחזה מעורר השתאות היה, עת ביקש הרבי לאחר שסיימו לשיר את הזמר "ואמרתם כה לחי", והרבי ביקש לחזור שוב ושוב על המילים "ביטל כמה גזירות" תוך כדי שעיניו הק' זולגות דמעות ומעתיר ומתחנן בעד כלל ישראל, דבר שהיה נראה תמוה לקהל החסידים, כשגם אחרי דקות ארוכות רצו להמשיך עם סדר הנגינה, הורה הרבי לחזור שוב על המילים "ביטל כמה גזירות".

מעמד ההדלקה התקיים מיד לאחר תפילת מעריב, בסביבות השעה 9 בערב, כמה שעות לאחר מכן, כשנודע לכולם מימדי האסון הנורא אשר פקד את עם ישראל, הבינו החסידים מדוע זלגו עיניו של הרבי דמעות, ומדוע כה הרבה להעתיר ולהתחנן עבור כלל ישראל.

אנקדוטה מעניינת שהייתה בהדלקה של הרבי שליט"א, הרה"ג רבי בנימין דרוק שליט"א רב בית הכנסת המרכזי "הראשונים" אשר מקורב מאוד לכ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א, הגיע כמה ימים לפני ל"ג בעומר אל הרבי שליט"א, ואמר שיש לו קבלות של צדקה של למעלה ממליון ש"ח שאביו הרב ישראל דרוק זצ"ל שנפטר בשנה האחרונה תרם לצדקה, ואביו זצ"ל ציווה עליו לפני פטירתו לשרוף את הקבלות בל"ג בעומר בהדלקה של הצדיק, והגיע הרה"ג רבי בנימין דרוק שליט"א לכ"ק מרן האדמו"ר מבוטושאן שליט"א וביקש ממנו, שכיוון שאביו ביקש לשרוף את קבלות הצדקה בהדלקת ל"ג בעומר של הצדיק, ואביו זצ"ל היה משתתף בהדלקותיו של יבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א, האם יכול לשרוף את הקבלות בהדלקה של הרבי שליט"א.

הרבי שליט"א נענה בחיוב לעשות את רצון הנפטר זצ"ל שהיה בעל צדקה גדול וזכויות מרובות, ואישר להרה"ג רבי בנימין דרוק לשרוף את קבלות הצדקה של למעלה ממליון השקלים במעמד ההדלקה שלו בל"ג בעומר.

השארת תגובה