[banners_zone id=40]

לראשונה: המקובל 'הדליק' במירון

ראש ישיבת המקובלים נהר שלום רבי בניהו שמואלי נוהג לשהות במשך שבוע ההילולא בישוב מירון סמוך לציון רשב"י יחד עם רבני ומקובלי הישיבה באוהלים ענקיים שמקימה הישיבה ושם הוגים בתורתו של רשב"י.

השנה, לראשונה קיים הגר"ב שמואלי מעמד הדלקה בהשתתפות מאות. קודם ההדלקה נשא דברים במעלתו וגדולתו של רשב"י והחובה לעסוק בתורתו שע"י זה יצאו מהגלות ברחמים. לאחמ"כ ערך קבלת עול מלכות שמים ותפילה לישועת עם ישראל.

בסיום ההדלקה קיימו את לימוד האידרא ברוב עם.

במתחם האוהלים הענק קיים מטבח המבשל 25,000 מנות, חדרי קירור, סעודות כיד המלך, תפילות ושיעורים כסדרן כמובן וכן כל השירותים הנצרכים, תאורה, חדרי שירותים, ברזי מים וכו'.
השארת תגובה