[banners_zone id=40]

גדולי ישראל: לא להפיץ עלונים

גדולי ישראל קוראים לציבור העולים לציונו של רשב"י שלא לקחת את העלונים והקונטרסים אם אין כוונה לקחתם לבית, אולם הניסיון מראה שבסוף אין כוח להחזיק ביד

מירון, צילום דוד כהן
מירון, צילום דוד כהן

כבר כמה שנים שהעוסקים במלאכת הקודש, האברכים היקרים שדואגים בכל עת לכבוד כתבי הקודש, אינם נותנים מנוחה לעצמם בימים שלפני ל"ג בעומר, ואף בימים שלאחריו, כאשר לדאבוננו בשנים האחרונות כל פעם מחדש חזו במקרים עגומים של כתבי קודש הטעונים גניזה מתגוללים בחוצות מירון בביזיון נורא, דבר זה נעשה על ידי מפיצים ומו"לים שונים שמציפים את המקום כולו באלפי אזכרות שם שמים מפורשים, ולמרבה החרפה דפים, חוברות וקונטרסים אלו נרמסים תחת רגלי ההמון העולים לפקוד את ציונו הק' של התנא האלוקי רשב"י.

לאור המקרים הקשים והתמונות המזעזעות מחילול כתבי הקודש, יצאו גדולי ישראל וכן גם בד"ץ העדה החרדית באזהרה חמורה שלא לחלק דברים הטעונים גניזה במירון, וכן בשאר מקהלות עם, בכדי למנוע חילול הקודש.

דברים אלו מתפרסמים מאחר ובשנים האחרונות הולכת ומתעצמת העובדה העגומה כאשר לדאבוננו עשרות אלפי עותקים של ספרי קודש, חוברות, קונטרסים, עלונים, סידורים וכיוצא בהם, המחולקים בל"ג בעומר במירון נרמסים בביזיון נורא תחת רגלי ההמון. יצויין כי בשנה שעברה עקב מגפת הקורונה ב"ה לא היו חילול הקודש כלל.

עסקני הגניזה מציינים שאפילו וכאשר יהודי ירא וחרד שם לב לחרפה הנוראה וחש להרים את הדפים הטעונים גניזה ומניח אותם על גדר או על מעקה כלשהו, אבל העובדה העצובה היא שבסופו של דבר מושלכים כל הדברים בסופו של יום אל האשפתות, וחילול השם הנגרם הוא איום ונורא.

הם מספרים בכאב ממה שהתרחש בשנה שעברה במירון, כאשר טונות של כתבי קודש הטעונים גניזה התגוללו והתפזרו על פני כל רחבי ההר בביזיון נורא. כמויות גניזה עצומות שעמדו מונחים במשטחים שלמים או מפורקים למחצה כמעט וחוללו, ורק הודות למסירות נפשם של עסקני הגניזה ניצלו ברגע האחרון, כאשר אותם אברכים יקרים העוסקים במלאכה לשם שמים עמלו בעבודה קשה ומפרכת במשך למעלה מ-15 שעות תחת השמש הקופחת למנוע את חילול הקודש, ובסייעתא דשמיא אחרי התאמצות רבה הצליחו להציל את הגניזה מביזיון נורא, ומי יודע כמה כתבי קודש לא עלה בידם להציל, ה"י.

כל זאת מלבד פעילותם המסורה במשך כל השנה, כאשר עסקני הגניזה לא חוסכים כל מאמץ על מנת למנוע את חילול הקודש המתרחש בהר מירון, ובמיוחד עמלים בימים שלפני ל"ג בעומר בהתקנת המתקנים המיוחדים להנחת הגניזה, ובמשך כל היום הם משוטטים ממקום למקום ואוספים את הגניזה במסירות נפש עד כדי התעלפות.

גדולי ישראל קוראים לציבור הקדוש שכאשר מגיעים להר ומחלקים שם את החוברות והעלונים, אם אין כוונה להשתמש בהם ולקחת למשמרת בבית אין לקחת כלל וכלל את העלונים ולא לרחם על המחלק התורן בתואנה שמא ייפגע, כי בדוק ומנוסה שבסוף אין כוח להחזיק ביד ומניחים בכל מקום אפשרי וחושבים שזה לא יפול מהאבנים הנמצאים בצידי הדרכים, מה שהוכח שזה עף ברוח ונופל ואח"כ דורכים על זה ומתערבב בזבל הרב הנמצא בהר. על כן מבקשים בכל לשון של בקשה לא לשתף פעולה עם חברות אלו ולכן כל מי שאינו מעוניין להשתמש בחוברות ותפילות אלו שלא יקח כלל וכלל ולא יחשוב שהוא יניח אצלו בבית בגניזה כי כבר הוכח שבסוף הוא יניח רק בצד בלי לבדוק מה קורה מסביב וכן לשים לב למה שקורה סביבנו ולהרים את כתבי הקודש באם הם מתגלגלים בביזיון ח"ו ושלא תצא תקלה מתחת ידינו.

בוועד הגניזה הכללית מציינים שלפני שנתיים ערב הקורונה נאספו במוצאי ההילולא 12 שקים ענקיים של גניזה 12 כפול מטר וחצי על מטר וחצי, כאשר כל שק שווה 18 מטר על 18 מטר גניזה!!!

השארת תגובה