היסטוריה: 'ברכת אפרים' עברה למשכנה החדש

ישיבת ברכת אפרים, מהישיבות החשובות והוותיקות בבני ברק בראשותו של הגר"ב פנחסי שליט"א עברה מרח' צפת שם שכנה עשרות שנים, למשכנה החדש ברח' בן זומא בשכונת אור החיים

הרחיבי מקום אוהלך: התרגשות רבה בקרב תלמידי ובוגרי ישיבת ברכת אפרים, מהישיבות הוותיקות והמפוארות בבני ברק, בראשותו של הגאון הגדול רבי בצלאל פנחסי שליט"א, עם מעבר הישיבה לקמפוס החדש והמרווח ברחוב בן זומא 25 בבני ברק.

הישיבה שכנה במשך עשרות שנים ברחוב צפת 14 בבני ברק, אולם עקב ריבוי ספסלי בית המדרש צר המקום מלהכיל את מאות תלמידי הישיבה ואת התלמידים הרבים המתדפקים על דלתות הישיבה, ונוצר צורך דחוף במציאת מקום חדש למשכן הישיבה.

בס"ד מרובה נמצא המקום המתאים בשכונת אור החיים בבני ברק בקמפוס מרווח המתאים לצרכי הישיבה. במקום אף נמצא בשלבי בניה בית מדרש חדש שאמור להכיל למעלה מ-600 מקומות, שייתן מענה לבחורי הישיבה ולאלה המתדפקים על דלתותיה.

זמן קיץ נפתח בקמפוס החדש ביום שלישי א' אייר במעמד הכנסת ספרי תורה להיכל הישיבה בשירה וריקודים. לאחר מכן התכנסו רבני הישיבה יחד עם הבחורים לסעודת מצוה בה נשא דברים הגר"מ ויזמן שליט"א, המכהן כר"מ בישיבה.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון הגדול רבי בצלאל פנחסי שליט"א שדיבר על הסייעתא דשמיא שמלווה את הישיבה מאז היווסדה ובפרט עכשיו במעבר למקום החדש וברור שכל מה שרואים עכשיו זה מכוח ההתחלה וטוב אחרית דבר מראשיתו – ייסוד הישיבה על ידי מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ומאז מתנהלת הישיבה על פי מסורת רבותינו זצ"ל ויבלחט"א ללא שום שינוי. את דבריו סיים בתפילה לס"ד לעלייתם הרוחנית של בחורי הישיבה בתורה ויראת שמים.

תגובה אחת
  1. ישיבה לתפארת חוץ מאיש צוות אחד

השארת תגובה