[banners_zone id=40]

כפל מאמץ: כך תיראה הילולת הרשב"י

הכנסת אורחים רשב"י
הכנסת אורחים רשב"י

שבועיים להילולה הגדולה במירון. ב"הכנסת אורחים רשב"י", הגוף המרכזי הפועל במירון כבר למעלה מ-50 שנה נערכים לקליטת רבבות המתפללים העולים מידי שנה ביום ל"ג בעומר לקבר הרשב"י במירון.

בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות ובכפוף לתו הירוק, נערכים במוסדות הכנסת אורחים רשב"י לארח את המוני המתפלים במירון ואף יקיימו מוקד מיוחד להעברת שמות לתפילה היישר לקבר הצדיק לאלו שלא יוכלו לעלות בעצמם להתפלל.

כזכור, בשנה שעברה, בשיא השתוללות מגפת הקורונה נמנע מרבבות המתפללים לעלות למירון בל"ג בעומר ובהכנסת אורחים רשב"י העמידו לרשות הציבור משאיות שאספו מכל רחבי הארץ נרות, שמן ופתקים לתפילה שהגיעו ישירות לקבר הרשב"י במירון בשליחות עם ישראל.

"אנו בקשר שוטף עם הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות והרשויות השונות – נפעל לפי הנחיות והכללים הנדרשים ובהתאם לכך נתאים את המשאבים לקליטת הרבבות ולאירוח המוני המתפללים שיעשו דרכם לרבי שמעון בהילולה הקדושה", אומר הרב אליעזר קרלבך, מנהל הכנסת אורחים רשב"י מירון.

במקביל לפרסום מתווה מגן ישראל ופרויקטור הקורונה נחמן אש להילולת הרשב"י במירון, נערכים בהכנסת אורחים רשב"י, הגוף המרכזי הפועל במירון למעלה מ-60 שנה לחלק אוכל ושתייה בהתאם להנחיות.

מאות אלפי מנות אוכל סגורות וארוזות יחד עם מאות אלפי כריכים ובקבוקי שתייה קרים לרבבות העולים למירון אשר יגיעו מכל רחבי הארץ ביום ההילולה של הרשב"י במירון.

בימים האחרונים, פנו ראשי "הכנסת אורחים רשב"י" במירון, אשר במסגרת מסורת של עשרות שנים מאכילים את רבבות העולים במירון כל השנה ובל"ג בעומר בפרט, לשרי הממשלה ולנציגים החרדים בכנסת על מנת לפתור את סוגיית ההסעדה של העולים להר מירון ביום ההילולה.

הרב אליעזר קרלבך, מנהל הכנסת אורחים רשב"י במירון: "עדיף מעט מלא כלום – אנחנו נערכים בהתאם להנחיות לארח את רבבות העולים, במנות אוכל סגורות וארוזות לפי הכללים וניתן מענה לציבור הקדוש אשר מגיע מכל הארץ להתפלל אצל הצדיק, יש לנו את הזכות להאכיל את עם ישראל".

השארת תגובה