אירופה: 450 רבנים בכנס לקראת הפסח

כארבע מאות וחמישים רבנים אבות בתי דין ודיינים מכל מדינות אירופה ביום עיון מיוחד לקראת חג הפסח – במרבית מדינות אירופה לא ייערכו השנה סדרים ציבוריים במגבלות הוראות הבריאות

גאבד דרכי הוראה הגרא ווייס בשיעור בועידת אמסטרדם צילום אלי איטקין (3)
גאבד דרכי הוראה הגרא ווייס בשיעור בועידת אמסטרדם צילום אלי איטקין (3)

עוד יוזמה של בית הדין הגדול של אירופה; כארבע מאות וחמישים רבנים אבות בתי דין ודיינים ראשי קהילות והמשמשים בקודש מכל מדינות אירופה השתתפו בסוף השבוע ביום שכולו תורה לקראת חג הפסח הבעל"ט בסימן 'שואלין ודורשין בהלכות הפסח' בעידן הקורונה המקננת בהיקף נרחב באירופה'.

בפני הרבנים נשאו דברים והשיבו לשאלות מורכבות בהלכות החג בעידן הקורונה גאב"ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי אשר ווייס, וחברי ביה"ד הגדול של אירופה; נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, יו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' אב"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי ואב"ד ליאון הגאון רבי יחי' טובול. את הכינוס המרשים הנחה המנהל הרבני של 'ועידת רבני אירופה' ראש ישיבת 'תורת חיים' וחבר בד"צ מוסקבה הגאון רבי משה לבל. תחילה פתחו הרבנים בפרקי תהילים לרפואת חולי המגיפה הנוראה בתוך שאר חולי ישראל ולרפואתו השלמה של גאב"ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך בן בלימלא הכהן ארנטרוי שליט"א.

בין השאלות שהועלו ע"י רבני הקהילות ממזרח ומערב אירופה; ברכת המצוות על מרור לחולי קורונה. השימוש באלכוג'ל. שאלות מורכבות בענייני חיוב מילה בזמנה בעידן הנוכחי. אכילת קטניות עד השעה העשירית בשבת ערב החג. יולדות המבקשות לחזור מבתי החולים באירופה לליל הסדר בביתם. חשש שימוש בתחבורה למוזמנים לסדרי הפסח. חשש שימוש בהקלטות שיעורי הסדר למשפחות שזו להם לראשונה בחייהם שהם עורכים סדר פסח בביתם ועד כמה חלה עליהם חובת סיפור 'יציאת מצרים'. גודל הכזית לאכילת מצה למוגבלים. האם על משגיחי הכשרות לפקח על מפעלים שבעליהם נכרים בחול המועד, ועוד.

הגר"א וויס אמר כי הקהילות באירופה סבלו במהלך השנה ועדיין סובלים קשות מהמגיפה הארורה. 'הרבנים שהם האב והאם של בני קהילותיהם התמודדו בגבורה וסייעו למשפחות ככל יכולתם. ואנו מקווים שמדינות אירופה יצליחו במהרה להתגבר על המגיפה כפי שנעשה בישראל'. הגר"א ווייס אמר כי עד היום כבר יצאו לאור שני כרכים של ספרו 'מנחת אשר' המקיף מאות תשובות הלכתיות ודברי תורה בענייני הקורונה. חלק ראשון יצא לאור, כזכור, ע"י 'ועידת רבני אירופה'.

לאחר שהשיב לשאלות המורכבות בחן ובחסד סיפר הגר"א ווייס על  שלושת גדולי תבל מליטא שנדברו ביניהם מהו תפקידו של הרב בקהילתו; ה'ערוך השולחן', רבי איצלה מפוניבז' ורבי חיים מבריסק. חד אמר שיעורי תורה חד אמר פסיקה להלכה ורבי חיים סיכם ואמר; להיות לאב ואם לעני ולדל 'כאשר ישא האומן את היונק'.

הגר"א שיבח את הרבנים ועמידתם לצד בני הקהילות שנפגעו במיוחד בימי הקורונה; 'כאשר הגיע ה'דברי חיים מצאנז לבקר את תלמידו, רבי שמעון סופר, בנו של ה'חת"ם סופר', שכיהן כרבה של קראקא. הציגו לו את הרבנים, שתחת הנהגתו של הרב, הממונים על; המקוואות, הכשרות, העירובין, השחיטה. אחד הנוכחים שאל, ספק בהלצה ספק ברצינות, ומהו, אם כן, תפקידו של הרב. השיב ה'דברי חיים' באחדות דעים כפי שאמר רבי חיים מבריסק; להיות להם כאב וכאם. ואת התפקיד הזה אתם ממלאים על קוצו של יוד' – אמר הגר"א ווייס לרבני אירופה.

הגר"פ גולדשמידט סיפר במהלך תשובותיו לרבנים כי בעת שהגיע לכהן במוסקבה לפני כשלושים שנה נתקל בשאלה שהועלתה אודות גן הילדים היהודי שהתקיים בעידן ההוא בתוך אשכול של גני ילדים נוכרים. המטבח היה משותף והשלטונות אכן הסכימו שיהי' מטבח כשר. אלא שבפסח, הילדים היהודים כמובן לא הגיעו לגן הילדים, אלא שהיה צורך לשגר משגיח כדי לשמור שלא יכניסו נבלות וטרפות, במהלך חוה"מ, אע"פ שהיה חמץ, למטבח. הוא חיזק את הרבנים והביע את תקוותו שבקרוב נשוב לציון ברחמים ונזכה לחוג את הפסח כהלכתו בבניין בית המקדש.

כדי להמחיש למשתתפים אודות תפקידו של הרב במיוחד בענייני קירוב שבהם הם עוסקים סיפר הגר"מ לבל לסיום על המנכ"ל הבלתי נשכח של 'ועידת רבני אירופה' הרב אבא דונר שביקר באחת ממדינות אירופה המזרחית ונתקל בכיתוב על אחת המצבות 'כשר לפסח'. אחד מזקני הקהילה הסביר לו כי היהודים המתגוררים שם לא ידעו כלום על אידישקייט רק אחד מהם זכר שעל בקבוק היין ראה את המילים 'כשר לפסח'. 'רבותי – אמר הגר"מ לבל בכאב – אנחנו רבני התפוצות עוסקים ביהודים של 'כשר לפסח' ועלינו להיות ערניים, קשובים, ועם זאת, כמובן, נחושים, להיות להם כפי שאמר הגר"א ווייס, לאב ואם'.

ובתוך כך, מרבית מדינות אירופה אישרו שלטונות הבריאות את פתיחת בתי הכנסת לקראת החג והושלמו ההכנות הנדרשות לפתיחתם תוך הקפדה מוחלטת על הוראות הבריאות והתייעצות עם גדולי הפוסקים שליט"א. עפ"י הוראת מורי ההוראה חלק מבתי הכנסת לא ייפתחו בשל הקושי הרב לשמור על הוראות הבריאות בתנאי גודל בתי הכנסת והמבואות. השנה, במגבלות הקורונה לא יתקיימו סדרי פסח ציבוריים והקהילות נערכו לספק את צרכי החג, והרבנים נשאו שיעורים מיוחדים לארגון סדרי פסח ביתיים.

השארת תגובה