המבקר חושף: יותר נכשלים ב'טסט'

דו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע מעניק תשובה מעורבת לשאלה: משך ההמתנה למבחנים התקצר דרסטית, אולם היקף הנכשלים עלה

נהג מסמס
נהג מסמס

דו"ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שפורסם השבוע עסק גם ביישום הרפורמה במבחני הנהיגה ומצא, בין היתר, כי שיעור הנבחנים שעברו את מבחן הנהיגה ירד בתקופת הרפורמה בנוסף, שיעור הערעורים על תוצאות מבחני הנהיגה שהתקבלו עלה.

בנוסף, כך מצא המבקר, עקב הקושי של הזכיינים לעמוד בתנאי המכרז העניק להם משרד התחבורה הקלות שונות. הגם שחלק מההקלות ניתנו בהחלטת ועדת המכרזים, הדבר עלול להוות תמריץ למציעים עתידיים במכרזים דומים למיקור -חוץ של שירותים חיוניים להגיש הצעות כדי לזכות במכרז, ולאחר מכן לבקש הקלות ושינויים.

עוד עלה כי משרד התחבורה לא צפה את הקושי בגיוס בוחני נהיגה בעלי ניסיון ונדרש לתת הקלות לזכיינים, בין היתר בתנאי ההכשרה של הבוחנים שנקבעו במכרז.

למרות הביקורת, המבקר מציין כי בעקבות הרפורמה שופר השירות לציבור הנבחנים, וזמן ההמתנה למבחן הנהיגה התקצר במידה ניכרת – מ -60 – 90 ימים ל-7 – 14 ימים.

מבקר המדינה ציין בדוח כי מומלץ שמשרד התחבורה יפיק לקחים מיישומה של רפורמה זו, כדי שבעתיד לפני פרסום מכרז לקבלת הצעות תתבצע עבודת מטה מעמיקה לצורך הקטנת רמת אי -הוודאות והצגת נתונים מדויקת ככל האפשר.

כמו כן מומלץ כי משרד התחבורה יבצע סקר שביעות רצון בקרב התלמידים ומורי הנהיגה לצורך הפקת לקחים מהרפורמה וטיוב השירות לציבור.

עוד מומלץ כי משרד התחבורה יגבש תוכנית להשלמת הפערים שנוצרו בתקופת הקורונה בנוגע למבחני הנהיגה ויבחן תגבור של מספר הבוחנים, לשם הפחתת זמני ההמתנה עקב פערים אלו.

השארת תגובה