"יישב בגן עדן ואני ערב"

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב תמיכה ארוך במיוחד ליהדות התורה מבטיח בנוסח נדיר במיוחד: "וכל המרבה מצביעים לג' להרבות כבוד שמים הרי זה משובח, ויזכה לישב בגן עדן ולילדים טובים ולפרנסה טובה ואני ערב"

בבית הגר"ח קנייבסקי
בבית הגר"ח קנייבסקי

הבחירות הקרובות עשויות להכריע באופן דרמטי בשורה של עניינים העומדים על הפרק, כולל גיוס בני הישיבות, הגיורים הרפורמיים ועוד. מאידך, ישנה תחושה שהשפעת שנת הקורונה עשויה לפגוע במידת מה במפלגות החרדיות.

ביהדות התורה עלו לביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שחרג ממנהגו לקצר במילים והוציא מתחת ידיו הקדושות מכתב נדיר באורכו ובחריפותו. מחמת חשיבות הדברים אנו מביאים אותם כאן במלואם.

"בעזה"י ניסן תשפ"א. הנה ידוע דעת מרן החזו"א זלה"ה כפי ששמענו מפיו וכתב גם כן במכתב שחובה גמורה להצביע בבחירות ליהדות החרדית שהיא ג' והרבה גופי תורה וקדושה תלויין בה ואסור להימנע מלהצביע", כותב מרן שר התורה בהדגשה ספציפית כלפי החשש שמצביעים רבים יורו לעצמם היתר להישאר בבית, ומוסיף בשם אביו מרן ה'קהילות יעקב' זיע"א: "וכן היה דעת אאמו"ר זלה"ה וכל גדולי ישראל".

בהמשך המכתב מתייחס מרן שר התורה להסתה הנוראה המשתוללת נגד הציבור החרדי בתקופה האחרונה ולפריצת חומות הדת בפומבי, ומתבטא בחריפות נדירה כלפי מי שבוחר להישאר בבית ולא להצביע ליהדות התורה: "ובפרט בימינו עתה אשר הרשעים נשאו ראש ומחללים שם שמים בחוצות בריש גלי ובידינו הדבר להרבות כבוד שמים ולהכריז מי לה' אלי, וכל הנמנע מלהצביע נוטל חלק בכל החילול ה' רחמנא ליצלן וסופו מי ישורנה".

את מכתבו מסיים מרן שר התורה בברכה ארוכה ומיוחדת למצביעים: "וכל המרבה מצביעים לג' להרבות כבוד שמים הרי זה משובח, ויזכה לישב בגן עדן ולילדים טובים ולפרנסה טובה ואני ערב. ויהי רצון שנזכה לראות בקרוב בהרמת קרן התורה ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים בשנה זו ולהגאולה השלימה במהרה בימינו אמן".

בכירים ביהדות התורה מציינים בשיחה עם 'קו עיתונות' כי מלבד אורכו הנדיר של המכתב, הם אינם זוכרים ניסוח חד כל כך בשני היבטים – האחד, חומרת עונשו של מי שלא יצביע או יצביע עבור מפלגות אחרות, עד כדי שהוא "נוטל חלק בכל החילול ה', וסופו מי ישורנה", ומנגד, הבטחה דרמטית כל כך למי שיצביע ליהדות התורה ו"ירבה מצביעים" שיזכה "לישב בגן עדן, לילדים טובים ולפרנסה טובה" ובפרט לאמירה הבלתי נתפסת שמרן מבטיח "ואני ערב".

לדברי אחד מראשי המפלגה, "עד שראיתי את נוסח המכתב של מרן היה בי חשש שחלילה נאבד מנדט, אחרי המכתב הזה אני מתחיל להעז ולקוות שאולי אולי אפילו נצליח לעלות במנדט".

השארת תגובה