דאגה: תלמידי הישיבות שלא מ'תייצבים' בצה"ל

יו"ר ועד הישיבות הגרח"א קאופמן שליט"א בקריאה דחופה לראשי הישיבות שליט"א: לעורר התלמידים בחובת ההתייצבות השנתית להגשת הדיחוי המחויבת לשמירת מעמד 'בן הישיבה' של התלמיד

חיילים חרדים צילום: דוצ
חיילים חרדים צילום: דוצ

בימים אלו פנה יו"ר ועד הישיבות הגרח"א קאופמן שליט"א במכתב אל ראשי הישיבות שליט"א ובו קריאה דחופה לעורר התלמידים בדבר חובת ההתייצבות השנתית להגשת הדיחוי המחוייבת לשמירת מעמד בן הישיבה של התלמיד, במכתב כותב הגרח"א כי כידוע, מזה עשרות בשנים מתקיים הסדר דחיית שירותם של תלמידי הישיבות והכוללים יחי' שתורתם אומנותם, הסדר שהתקבל בזמנו בהכוונת מרנן ורבנן מצוקי ארץ זצוק"ל, שזכותם עמדה ועדיין עומדת לעולם התורה והישיבות עד היום הזה להרבות גבולם בתלמידים הספונים בבית ה' ושוקדים על דלתות היכלות התורה. כה יתן ה' וכה יוסיף.
על פי הסדר זה אמור כל תלמיד להתייצב מדי שנה בשנה – אף מבלי שזומן – במקום ובמועד המיועד לכך עד גיל הפטור שנקבע בחוק ולהגיש טופס דיחוי עדכני. בהתקיים האמור, התלמיד משמר על מעמדו כבן ישיבה שתורתו אומנותו על כל המשתמע מכך.
לצערנו הרב, אנו עדים לתלמידים שנתקלים בקשיים מרובים בכל הנוגע לשמירת מעמדם מסיבות שונות שניתן הי' למונען בשימת לב, כשהסיבה העיקרית הינה אי התייצבותם במועד לצורך הגשת טופס דיחוי.
על מנת שלא יהיו מן הצועקים לשעבר, הננו פועלים במגוון דרכים על מנת למנוע את ההורדה ממעמד, ומזה תקופה ארוכה שאנו דואגים ליידע את הישיבות אודות תלמידים שלא התייצבו במועד ועומדים בפני הורדה ממעמדם, הדבר נעשה ע"י משלוח הודעת אימייל למשרד הישיבה תוך בקשה להעמיד את אותם תלמידים על חומרת הענין. ואכן בסיעתא דשמיא רואים אנו ברכה מרובה בעמלנו, ורוב הנמענים מסדירים את הענין על הצד היותר טוב.
דא עקא, לצערנו אנו נתקלים בתלמידים יקרים ומסולאים יחי' ובמשרדי ישיבות שאינם מודעים דיים לחומרת תוצאות אי ההתייצבות ואינם מתייחסים להתראות המתקבלות ממשרדנו, ונזכרים בכך רק לאחר מעשה הורדת התלמיד ממעמדו. ומלבד היות התלמיד חב בכך לעצמו הרי הוא אף בבחינת חב לאחריני עי"כ בכו"כ אופנים, וכבר התריעו על כך מרנן ורבנן שליט"א והביעו דעתם הברורה כי חובה גמורה היא להקפיד ביותר בכל הנדרש בזה.
וזאת למודעי, כי החזרת תלמיד שהוסר ממעמדו למעמד בן ישיבה הינה הליך ארוך ומייגע הדורש מאתנו משאבים רבים והשתדלויות ללא גבול, ובמקרים לא מעטים לא הוחזר מעמדו של התלמיד לאחר שבחינת הסיבה להתאחרותו אינה מספקת את הגורמים המוסמכים לכך.
בסיום המכתב כותב הגרח"א כי בימים אלו עם סיום זמן החורף, הננו פונים בבקשה אל מע"כ להעמיד את התלמידים על חומרת הענין, ובאם ישנו תלמיד שלא התייצב מזה כשנה או תלמידים חדשים בני 18 שעדיין לא התייצבו ולא נקבע מועד התייצבות מרוכזת לישיבתם, יש לפנות אל משרדי הוועד בהקדם על מנת שנסייעם בדבר התייצבותם בימי בין הזמנים הבעל"ט, כי בנפשנו הדבר.

השארת תגובה