תיעוד: 20 שנות זכרון לילדה השליחה

בפעם העשרים: המלוה מלכה השנתי לטובת הגמ"ח המרכזי במדינות חבר העמים. בראשות רבה הראשי שליט"א של רוסיה – מעמד רב רושם בהתאסף ידידי ותומכי קרן הצדקה והחסד / עולם חסד יבנה

כמדי שנה נערכה מסיבת המלוה מלכה השנתי, לטובת קופת הגמ"ח המרכזי במדינות חבר העמים, המתקיימת בסמיכות ליום 'שושן פורים', יום היארצייט של הילדה השליחה חיה מושקא ע"ה בתו הבכורה של יבלחט"א רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, העומד בראש קרן זו, המסייעת לכל הרבנים והשלוחים בכל מדינות חבר העמים ולכלל הקהילה היהודית ברוסיה.

השנה, נערך מעמד זה בפעם העשרים ברציפות, עשרים שנה של פעילות ענפה בכל רובדי החסד ובעיקר במעלה הגדולה ביותר של צדקה – הלוואות ללא ריבית ובכך הוענק סיוע במשך שנות קיום הקרן למאות רבנים ואלפי יהודים, כשבכל שנה, הפרויקט מתרחב וגדל לטובת ולשמחת הכלל.

האירוע נערך השנה בהיכל בית הכנסת המפואר והגדול שע"י מכון חמ"ש בשכונת סוקולניקי במוסקבה, לכבודו של בונה בית הכנסת הנגיד מר דוד אמינוב, מגדולי תומכי הקרן והעומד בראש "קרן חז"ק" שע"י הגמ"ח, לעזרת משפחות שנולדו להם צאצא בביתם ומסייע לכל בוגרי המוסדות במוסקבה, הנכנסים לחופה וקידושין.

לאחר המשא המרכזי שהושמע מפיו של הרב שליט"א, חולקו תשורות מכובדות לידידי הקרן שסייעו במהלך השנה שחלפה וכן הובעה הוקרה לחברי וועדת הגמ"ח המסייעים במשך השנה בפעילות הקרן.

רגע השיא היה בעריכת הגרלה לכל המשתתפים שהרימו את תרומתם – על שטר ייחודי בן 20 דולר ששיגר הרבי מליבואוויטש זי"ע בדיוק לפני שלושים שנה לגמ"ח בעיר פילדלפיה, בצירוף מכתב ברכות מיוחדות.

ולאחר ברכת המזון ולקול צלילי ניגונים חסידים מכלי זמר, התפזר הציבור בתחושת מרוממת של שמחה על פעילות הצדקה והחסד הגדולים ברוסיה בכלל ובמוסקבה בפרט.

השארת תגובה