'יחוה דעת' סיירו ב'עטרת המלכות'

רבני מערכת הכשרות של בד"צ 'יחוה דעת' בראשות הגר"ד יוסף סיירו במאפיית המצות 'עטרת מלכות' באשקלון

במאפיית המצות
במאפיית המצות

רבני מערכת הכשרות של בד"צ 'יחוה דעת' ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, קיימו סיור מקיף במאפיית המצות 'עטרת מלכות' העומדת תחת הכשרות המהודרת של הבד"צ, בכדי לעקוב מקרוב אחר הליך האפייה וההשגחה הנשמרת בקפידא לאורך כל הליך היצור.

לאחר הבשורה המרנינה והמהפך בשדה הכשרות של בד"צ 'יחוה דעת', ולאור הביקוש מצד אברכים ובני התורה הספרדיים, החליטו 'רבני הוועד' תלמידיו של מרן רבנו הגר"ע יוסף זצוק"ל, בהנחייתו של ראש הבד"צ הגר"ד יוסף, להעניק כשרות למאפיית מצות 'עטרת מלכות' באשקלון.

לשם כך, קיימו רבני הוועד בראשות הגר"ד יוסף, סיור עומק במאפיית המצות, ועמדו מקרוב אחר כל הליכי ההשגחה מרגע קצירת החיטים וטחינתם שיהיו שמורה כדת וכדין לפי כל החומרות וההידורים, ניקוי יסודי והחלפתם של הכלים בין אפיה לאפיה, פחות מח"י רגעים משעת הלישה ועד גמר האפייה, ואריזתם לאחר 'הפרשת חלה' ללא שום פקפוק.

הגר"ד יוסף, שוחח בהרחבה עם צוות הפיקוח וההשגחה השוהים במקום לאורך כל שעות היום, ושמע מהם סקירה נרחבת על הליך האפיה הנעשית על ידי יהודים יראי שמים. הוא שב והדגיש את המחויבות של הבד"צ להקפיד על כל החומרות וההידורים למהדרין מן המהדרין, ובפרט קיום 'הפרשת חלה' בכובד ראש, תוך שהוא מציין כי מרן זצוק"ל היה תדיר מעורר על כך, ואין לגלות שום קולות בדבר.

לאחמ"כ, קיים הגר"ד יוסף 'הפרשת חלה' כאשר הוא מסביר באורך על מידות המשקל והנפח.

בתום הסיור, חיזק את צוות הפיקוח וההשגחה העומדים על המשמר יומם וליל בכדי לזכות את האברכים ובני התורה, לצד ציבור צרכני 'מהדרין' המבקשים להקפיד קלה כבחמורה על דקדוק טהרת שולחנם של ישראל.

השארת תגובה