למכירה: מכתב 'למדני' של שר התורה

הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)

מדובר על מכתב לימוד, בדיני תרומות ומעשרות בכתב ידו של הגאון מרן רבי חיים קניבסקי שליט”א. הוא עומד כעת למכירה פומבית בבית המכירות צפונות ביום ראשון, בשעה 19:00 ברחוב עוזיאל 2, רמת גן.

בתחילה הרב עוסק בחילוק למדני על שאלתו של השואל “מדברי המהרש”א אין ראי’…” בנוסף, שתי סעיפים בעניין ברכת הפרשת תרומות ומעשרות. 6 שורות ארוכות בכת”י.

כידוע מרן הגר”ח קנייבסקי מקצר מאוד בתשובותיו ובדרך כלל הם מסתכמות במילה או שתיים ולכן נדיר למצוא מכתבים באורך וביקף שלפנינו.

הגאון רבי חיים קנייבסקי נולד בשנת תרפ"ח בעיר פינסק לאביו הגה"ק ר' יעקב ישראל ה'סטייפלר' בעל ה'קהילות יעקב'. בשנת תרצ"ד עלה עם משפחתו לארץ ישראל, והתיישבו בבני ברק. למד ב"תלמוד תורה רבי עקיבא – מרכז" וכן עם אביו עמו למד את רוב מסכתות הש"ס.

בגיל 10 נכנס ללמוד בישיבת תפארת ציון בבני ברק. לאחר 6 שנות לימוד בתפארת ציון, ביקש אביו שיבוא ללמוד אצלו בישיבת בית יוסף, שם למד אצלו זמן אחד את מסכת יבמות. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה.

בשנתו הראשונה בישיבת לומז'ה, בגיל 17, סיים לראשונה את כל התלמוד בבלי. מדי שבוע היה חוזר לביתו לקראת שבת אז למד תורה מדודו החזון איש. בשנת תשי"ב נשא לאישה את בת שבע אסתר, בתו של פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב.

למד בכולל חזון איש בבני ברק במשך עשרות שנים כאברך מן המניין. ולאחר פטירת אביו ששימש כנשיא הכולל, מילא את מקומו בתפקיד זה.

בקיאותו בכל מכמני התורה, גם בספרים נדירים ולא מצויים, הקנו לו את התואר "שר התורה". ברכותיו ידועות בכוחם הגדול, ומכל רחבי תבל נוהרים אליו. נחשב כמנהיג הדור, ומקובל על כל שכבות הציבור החרדי.

למכירה

השארת תגובה