כש'אורחות תורה' אירחו את 'בני יששכר'

ראש ישיבת אורחות תורה אירח בישיבתו את תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה ושיבח את ידיעותיהם בסוגיות הנלמדות בישיבה

21
21

תלמידי שיעור ג' בישיבת "בני יששכר" בחדרה, זכו להתקבל למבחן מקיף אצל ראש ישיבת 'אורחות תורה' הגאון הגדול רבי ברוך דב דיסקין, אשר התפעל ממידת בקיאותם והבנתם בחומר הנלמד בישיבה.

במהלך המבחן נשאלו התלמידים שאלות רבות על סוגיות שונות בפרק ראשון של מסכת סוכה והפגינו ידע מרשים.

הגרב"ד דיסקין שיבח את תלמידי הישיבה ואמר, "הבקיאות שלכם בסוגיות מצביעה על עמל התורה שלכם. ניכרת ההשקעה של צוות הישיבה בתלמידים ונוכחתי לראות את הפירות המשובחים של יגיעתכם בלימוד התורה".

ראש ישיבת "אורחות תורה" הוסיף ואמר לתלמידים בתום המבחן, "אילולא הייתי מוגבל בזמן, היינו נשארים לדבר בלימוד עוד שעות ארוכות".

השארת תגובה