שנה לפטירתו: הילולא בחצר הקודש קליוולנד

במלאות שנה לפטירת של כ"ק אדמו"ר מקליוולנד זצוק"ל עליה לציון ביום ההילולא ושבת התוועדות בראשות בנו ממשיך דרכו אדמו"ר מקליוולנד

האדמו"ר זצוק"ל היה צדיק נשגב, שהקים עולה של תורה ויהדות בעיר רעננה וסביבותיה, כשעם עלותו לחון את עפרה של ארץ הקודש התיישב ברעננה בכדי להחזיר בנים תועים לאביהם שבשמים ולהוציא יקר מזולל. היווה סמל ודוגמא לאהבת ישראל תמידית כשקירב כל יהודי באשר הוא וזכה להכניס יהודים רבים תחת כנפי השכינה.

השפעתו היתה רבה ועצומה ורבים היו שחילו פניו להיפקד בדבר ישועה ורחמים וליהנות ממנו עצה ותושיה, עובד ד' באמת ובתמים כל ימיו, תורת ד' היתה לחם חוקו ובה הגה לילות כימים, וממנה תוצאות חיים לפעול ישועות בקרב הארץ.

ביתו וחדרו היו פתוחים לכל דורש. רבים היו לפרוק בפניו את מצוקותיהם, ובגישתו האהבית ירד כנגד רוחו של כל אחד ואחד, לרפא את לבבם ולמצוא להם מזור ומרפא.

היה אב רחמן ונאמן לחסידיו ותלמידיו כבניו היו קשורים אליו בעבותות אהבה וחיבת הקודש, הרעיף עליהם טללי ידידות, ואף הם חשו קרובים וידידים אליו כמים הפנים לפנים, סלל בעבורם מסילות בעבודת ה' בתורה וחסידות, והתווה להם דרך רמה בדרכי נועם להתענג על ה' ותורתו. דאגתו לכל אחד ויחיד היה עד קצה האחרון, ודאג למלאות כל מחסורם ברוחניות ובגשמיות.

חרדים ודתיים בעלי תשובה וחילונים בראשות בנו ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר שליט"א עלו לפקוד את ציון קדשו בחלקת נדבורנא בהר הזיתים.

בעקבות הקורונה ובקשות מרחבי תבל להעברת פתקאות לתפילה בציונו של האדמו"ר זצוק"ל ביום הילולא – הוצבה הדמיית ענק של מצבת קדשו בבית מדרשו שבמרכז העיר רעננה. אלפי תושבים הגיעו במהלך השבוע להכניס פתקאות לתפילה. הפתקאות שנמסרו הועברו במהלך יום ההילולא לציון האדמו"ר זצוק"ל.

בימים אלו עובדים במכון קליוולנד על הוצאת ספר "תפארת יצחק" דברי תורה וחינוך שנכתבו ע"י בעל ההילולא קדישא. לרגל יומא דהילולא יצא לאור טעימה קטנה מדברי התורה.

בנוסף מתארגנים על הוצאת ספר שיסקר את ההיסטוריה המפוארת ואישיותו של האדמור זצוק"ל, גודל פעליו למען כלל ישראל ולהרמת קרן התורה ברעננה ומפעלי החסד שהקים. כל מי שיש בידו חומרים מתבקש לפנות למייל

cleveland.raanana@gmail.com

השארת תגובה