המבקר: ל'דגל' ו'אגודה' יש גירעונות

דו"ח שמפרסם מבקר המדינה מצביע על התנהלות גרעונית של המפלגות החרדיות דגל התורה ואגודת ישראל • עו"ד בדו"ח: המפלגות עם ההתחייבויות הגדולות ביותר ואלו שנקנסו בגין התנהלות לקויה

אנגלמן
אנגלמן

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פירסם את דוחות הביקורת העוסקים בחשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים וביקורת חשבונות סיעות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018. במקביל פירסם המבקר את דוחות הביקורת בנוגע לפריימריז שהתקיימו ב- 2019.

הסיעות שנבדקו הן: דגל התורה, בל"ד, האיחוד הלאומי, הבית היהודי, הליכוד, אגודת ישראל, תע"ל, חד"ש, יש עתיד, ישראל ביתנו, כולנו, מפלגת העבודה, מרצ, רע"מ וש"ס.

בביקורת עלה כי מתוך 15 הסיעות שנבדקו, בארבע סיעות נמצאו ליקויים, שבעקבותיהם ניתנו קנסות. הסיעות שנקנסו הן: אגודת ישראל, הליכוד, העבודה ורע"מ.

מהדו"ח עולה כי אגודת ישראל הוציאה הוצאה אסורה בשל אי החזר הלוואה שנתנה לסיעה ברשימה משותפת במועד הקבוע בחוק והסיעה נקנסה ב- 40,000 ₪.

באשר לליכוד נמצא ליקוי בגין העדר אסמכתאות המבססות את ההלימה של התמורה ששילמה הסיעה עבור סקרים והסיעה נקנסה ב- 100,000 ₪. במפלגת העבודה נמצא ליקוי בגין הכנסות שאינן עומדות בגבולות החוק שהתקבלו ממועמדים בסיעות בת שחרגו מהתקציב, וכן לא נכללו מלוא ההכנסות וההוצאות של אחת מסיעות הבת והסיעה נקנסה ב- 100,000 ₪. ואילו רע"מ חרגה מתקרת ההוצאות והסיעה נקנסה ב- 26,000 ₪.

עוד עולה מהדו"ח כי חמש המפלגות עם הגירעון הגדול ביותר הן:
הליכוד – 15.7 מיליון ₪.
דגל התורה – 3.8 מיליון ₪.
הבית היהודי – 870,000 ₪.
אגודת ישראל – 780,000 ₪.
רע"מ – 688,000 ₪.

ע"פ הדו"ח, בשנת 2018 לבדה ל- 5 סיעות היה גירעון
בסך כולל של 24 מיליון ₪:
הבית היהודי – 20 מיליון ₪.
דגל התורה – 1.3 מיליון ₪.
רע"מ – 1.3 מיליון ₪.
אגודת ישראל – 1 מיליון ₪.
בל"ד – 420,000 ₪.

המפלגות עם ההתחייבויות הגדולות ביותר לסוף 2018 היו:
הליכוד – 29 מיליון ₪.
הבית היהודי – 20 מיליון ₪.
ש"ס – 18 מיליון ₪.
כולנו – 16.4 מיליון ₪.
יש עתיד – 13.6 מיליון ₪.
המבקר העיר למפלגות בעניין של הקפדה על נהלי הרכש והעסקת עובדים, שמירת אסמכתאות בהתקשרויות עם ספקים והמליץ להימנע מחלוקת מוצרים (כמו מתנות סמליות) לבאי כנסים שעורכות המפלגות. כן, המליץ המבקר לכלל המפלגות לפעול ביעילות ובחסכון ולהשלים פירעון התחייבויותיהם.
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "יש חשיבות רבה לפרסום דוחות הביקורת על פעילות הסיעות והמתמודדים לציבור ולממצאים העולים מהם. אני קורא לכלל המתמודדים והמפלגות בעת הזו לפעול בהתאם לחוקי הבחירות ולנהוג בכספי ציבור בשקיפות, ביעילות ובחיסכון, תוך שמירה על מנהל תקין".

השארת תגובה