קולות ב'דגל': להפרד מאגודת ישראל

אחרי הנצחונות בבחירות המונציפליות כמו ירושלים וחיפה: האם אנו לקראת פיצול והליכה נפרדת של 'דגל התורה'? – האם שוב נחזה בחגיגות 6-3?

עצרת יהדות התורה בירושלים
עצרת יהדות התורה בירושלים

חודשיים נותרו לבחירות והרושם עולה כי לא ה'מרכז שמאל' מספק כותרות ועניין – כי אם גם הגוש החרדי שנראה היה בשלושת העשורים האחרונים כי האיחוד שולט בו ביד רמה.


המראות יחזרו? חגיגות הנצחון של דגל התורה בירושלים

לאחר הפיצול בבחירות המונציפליות, גם בהתמודדות על המושבים בכנסת ישראל אנו עלולים לגלות פיצולים ביהדות החרדית.

כבר שבועות ארוכים שעולים הקולות כולל קריאה לגשת לבוררות או בית דין, בשאלת המיקומים הפנימיים של אגודת ישראל.

כעת עולות הקריאות מצד ספסלי דגל התורה שקוראים להתנתק מאגודת ישראל ולהתמודד שוב בגפם.

בדגל התורה מביעים חשש ומעלים שורה של טענות:

1. חלקים באגודת ישראל מתנגדים למתווה חוק הגיוס שעלול ליצור נזק ארוך טווח לעולם התורה.
2.התנהלות קהילתית המנוגדת להנחיות הבריאות בצל מגיפת הקורונה – שמהווה אבן נגף בציבוריות הישראלית.
3. 'בנק הקולות' של דגל התורה מבטיח חמישה נציגים בריצה עצמאית – בריצה משותפת הם עלולים להסתפק בשלושה נציגים בלבד.
4. תקדים הבחירות לעיריית ירושלים שהוכיח את עצמו ביחסי הכוחות הפנים מגזרית.
5. תחושת 'מיאוס' בשל החיכוכים הפנים סיעתיים באגודת ישראל.

האם הקולות יגיעו לשולחנם של גדולי ישראל ותידרש הכרעה? האם שר התורה יתמוך במהלך שכזה כשם שתמך במהלך דומה בבחירות המונציפליות?

מה יהיה כוחה של אגודת ישראל במקרה שכזה?

השארת תגובה