היהודים מרחיבים את אירופה לאפריקה

עשרות רבנים ממדינות; ערב, המפרץ, אפריקה ודרום אמריקה יצורפו כחברים עמיתים ב'ועידת רבני אירופה' • נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט; 'מאז הקמתה סייעה הועידה לקהילות רבות בעולם גם תחת משטרים אפלים'

בכינוס הועדה המתמדת במונקו צילום אלי איטקין
בכינוס הועדה המתמדת במונקו צילום אלי איטקין

'יומא טבא לרבנן' – הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' אישרה את צירופם של רבנים חדשים מרחבי העולם לשורות הועידה כחברים עמיתים, בראשות אסיפת הרבנים ממדינות ערב מדינות המפרץ אפריקה ודרום אמריקה, יעמדו רבה של דרום אפריקה הרב ד"ר זאב (וורן) גולדשטיין ורבי דוד יוסף, חבר מועצת החכמים, ראש בית המדרש 'יחווה דעת' ורבה של שכונת הר נוף בירושלים, שיצורפו כחברים עמיתים לוועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'.

נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה רבי פנחס גולדשמידט אמר כי: 'מאז הקמתה, לאחר מלחמת העולם השנייה, סייעה 'ועידת רבני אירופה' לקהילות רבות באירופה כמובן, ולקהילות רבות בעולם, חלקן גם תחת משטרים אפלים, במסירות נפש של ממש.

'כולנו יודעים כי למגיפת הקורונה יש השפעה עולמית עצומה ובימים כאלה ניכר יותר הצורך החיוני מאוד שקהילות יהודיות בינלאומיות ומנהיגיהן הרוחניים יפעלו יחד כדי לתמוך זה בזה בתקופה קשה זו. זכות היא לנו בהצטרפות הרבנים החשובים שיעמדו בראש האסיפה החשובה הזה ולהודות להם מקרב לב על הסכמתם לעמוד בראשו. הם מביאים עימם ניסיון עשיר ויהוו נכס עצום לקהילות הקודש ול'ועידת רבני אירופה'.

יו"ר הועדה המתמדת אב"ד ביה"ד לונדון רבי מנחם געללי אמר כי הוא מקדם בברכה את הרבנים מישראל ודרום אפריקה עם הצטרפותם כחברים עמיתים בועדה המתמדת 'אתגרים רבים לפנינו במדינות אותם הם מייצגים ו'איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'.

המנהל הרבני של הועידה ראש ישיבת 'תורת חיים במוסקבה רבי משה לבל אמר כי באסיפה הבינלאומית המיועדת לרבנים מחוץ למדינות אירופה המסורתיות יהיו חברים רבנים ממדינות; מרוקו, תוניסיה, איראן, טורקיה, איחוד האמירויות הערביות, דרום אפריקה ומרחבי דרום אמריקה – 'האסיפה נועדה לתמוך ברבנים ברחבי העולם ולייצר רשת בינלאומית שתאפשר לרבנים ללמוד ולתמוך זה בזה, צורך שגבר, כאמור, במיוחד בעקבות מגיפת הקורונה. חברי האסיפה ישתתפו בכנסים ובהשתלמויות רבניות של 'ועידת רבני אירופה'.

השארת תגובה