בתי עלמין מופקרים ובתהליכי הריסה

בתום פעילות שיא בשנת הקורונה: ESJF הארגון לאיתור ושימור בתי עלמין גידר ושימר 205 בתי קברות במזרח ובמרכז אירופה • 42 בתי קברות יהודיים במזרח ובמרכז אירופה גודרו ושומרו בשנה הנוכחית

בית העלמין בקרמניץ עם ראש העיר והמושל
בית העלמין בקרמניץ עם ראש העיר והמושל

במהלך השנה מאז פרוץ נגיף הקורונה בוצעו עבודות גידור ב-5 מדינות. באוקראינה גודרו 25 בתי קברות בחומות מגן איכותיות המשתרעות על 9,568 מטר רץ. בבלרוס גודרו 3 בתי קברות בשטח של 851 מטר רץ, במולדובה 2 בתי קברות 979 מטר רץ, בפולין בית קברות אחד המשתרע על 345 מטר רץ ובסרביה 2 בתי קברות בשטח של 334 מטר רץ. סך הכל נבנו חומות מגן המשתרעות על 12,077 מטר רץ.

באשר לחשיבות  הגידור אמר הרב שפירא כי "גידור בתי הקברות מבטיח את שימורם ומניעת חילולם. כשאין גידור גם אם בית הקברות לא נהרס הוא נתון לבזיון ולמשיסה ע"י בהמות ובעלי חיים המתהלכים במקום ומחללים את הקברים. בבניית חומה מסביב בית הקברות באישור הרשות המקומית, לא זו בלבד ששימור המקום מובטח, אלא הכבוד הראוי שחולל במהלך המלחמה ואחריה – הוחזר למקום. בספרים הק' מדובר רבות בחיוב  הקפת הקברים בקורות כחלק בלתי נפרד מחובת כבוד המת".

במהלך השנה ביצעו עובדי הארגון עבודות נקיון, בקורות וסיורים באתרים שכבר שומרו וגודרו וזאת כדי לוודא שאכן המקומות שמורים כראוי ולגלות נוכחות מתמדת הממחישה את המחוייבות לשימור המקום.

במקביל המשיך הארגון זו השנה השנייה באיתור וסימון בתי קברות יהודיים באירופה. במסגרת הפרוייקט הנתמך ע"י האיחוד האירופאי אותרו כבר בשנה וחצי האחרונה למעלה מ-2,200 בתי קברות. לצורך האיתור נעזרים עובדי הארגון באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובהם רחפנים ואמצעי צילום ומדידה.

הרב שפירא ציין כי בתי הקברות היהודיים מאז תום השואה הפכו מטרה מרכזית למעשי ונדליזם, חילול  ועקירת מצבות. במהלך  עבודות איתורם של בתי קברות יהודיים גילה הארגון מאות רבות של בתי קברות שכל המצבות בהם נעקרו ולא נותרה בהם  אף לא מצבה אחת. חוקרי הארגון, בהנחיית ובפיקוח הלכתי, משקיעים מאמצים לאיתור ותיחום שטח בתי הקברות כדי לאפשר גידורם ושימורם גם אם כל המצבות נעקרו.

בשש שנות פעילותו זכה הארגון לשמר 205  בתי קברות ב-8 מדינות במזרח אירופה זאת בנוסף לפעילות ענפה למניעת חילולם ועבודות ההרס של בתי קברות רבים. במהלך השנה נדרשה התערבותו של הרב שפירא בדרגים הממשלתיים והמקומיים הגבוהים ביותר במספר מדינות כדי למנוע עבודות חילול והרס שהיו בעיצומם. "בסייעתא דשמיא עלה בידינו למנוע חילול כבודם של נפטרים רבים והחזרתם למקום מנוחתם. "אחד מגדולי מאורי דורנו שליט"א ציין באוזני, כי נפטרים רבים חייבים את מניעת חילול קבריהם לפעילות המסורה שאנו עושים", אמר הרב שפירא.

"בנוסף למצווה הגדולה שבמניעת חילולם של בתי הקברות אנו רשאים לזקוף לזכותנו את מצוות קידוש ה'.  כאשר תושבי המקום הנכריים הגרים בשכנות לבתי העלמין עדים לקבוצת יהודים שפוקדים אחרי 75 שנה שלא דרכה שם רגלו של יהודי את המקום ובמסירות ובאהבה רבה מחזירים את הכבוד הראוי לקבורים שם, אין לך קידוש ה' גדול מזה".

הרב שפירא בדבריו ציין בסיפוק את ממשלת גרמניה אשר נושאת בחלק הארי של עלויות הגידור והשימור. "ממשלת גרמניה מכירה באחריותה והתרשמה בחיוב רב מפעילותו האחראית של הארגון תוך שמירה קפדנית על כללי המימון הממלכתי". מימון שימורם וגידורם של בתי העלמין מתאפשר בין השאר גם בתרומתם הכספית של יחידים השותפים לחרדה לגורלם של אלפי בתי הקברות שנותרו לאחר השואה נטושים, מוזנחים וניתנים לחילול.

פיליפ כרמל, מנכ"ל הארגון, סקר את מגוון פעילות הארגון במהלך השנה והדגיש כי "זו הייתה שנת עבודה מאומצת מאוד  שדרשה התמודדות יוצאת דופן עם האילוצים שנבעו מנגיף הקורונה. "עם כל הקשיים לא רפו ידינו ובעידודו של הרב שפירא  לא צמצמנו את מאמצינו לעמוד בתוכניות השימור והגידור. זאת היתה שנת שיא בבניית גדרות על ידי ESJF .   אין ספק, כי בעקבות פעילותו הענפה של הארגון, בתי קברות יהודיים  מוגנים יותר מאי פעם. סקרים מעמיקים שביצעו אנשי המחקר והתיעוד  שלנו במאות אתרים  מצביעים על כל, שאלפי בתי קברות יהודיים ברחבי מזרח אירופה עדיין זקוקים לשימור ולהגנה דחופה".

השארת תגובה