בבית שר התורה – הוקמה ישיבה

בבית הגר"ח קנייבסקי
בבית הגר"ח קנייבסקי

בכנס רב רושם שהתקיים בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הוקמה הישיבה החדשה 'דרכי ניסים' על שמו ולזכרו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי ניסים טולידנו זצ"ל, ראש ישיבת 'שארית יוסף'.

הישיבה הוקמה ע"י נכדו הגאון רבי אברהם ישעיהו אלקיים יחד עם הגאון רבי אמיתי פוכטוונגר ובהכוונת הגאון רבי מנשה תופיק-אביעזרי.

כמו כן נכנסו רבני הישיבה להתברך אצל ר"י אורחות תורה הגרב"ד דיסקין ור"י בית מתתיהו הגר"ב וייסבקר, שהגר"א אלקיים ראש הישיבה, הוא מתלמידיו. הרבנים בירכו את ראשי הישיבה על הקמת הישיבה ובירכו אותם בחום.

הישיבה נמצאת כעת במשכנה הזמני במתחם 'מצפה אשר' שבישוב תל ציון, ולומדים בה כעת 20 בחורים מהישיבות אור ישראל, קפלן, וולפסון, אורחות תורה, ועוד, כשבנוסף קיים במקום כולל אברכים חשוב.

השארת תגובה