בקור מקפיא: נורתה אבן הפינה

הנחת אבן הפינה למרכז יהודי גדול בשכונת 'מעטישי' במוסקבה לאור ההתפתחות המואצת של הקהילה היהודית במקום • בראשות רבה הראשי של רוסיה

כשהדחפורים ושאר הכלים הכבדים עמדו דוממים מסביב ושלג קל ירד על מוסקבה, נורתה 'אבן הפינה' למרכז יהודי גדול ומפואר בטבורה של שכונת 'מעטישי' הגדולה אשר בפרברי מוסקבה בירת רוסיה, בהשתתפות קהל מצומצם, תוך שמירה על כללי הבריאות בהתאם לחוקי הרשויות ברוסיה.

המעמד נערך בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, המלווה את התפתחות הקהילה היהודית במקום, מאז נוסדה לפני כשני עשורים. ועם ריבוי השקעות הנדל"ן של ידיד הקהילה הנגיד מר ברוך בן-ציון גורביץ, הוא לקח על-עצמו בניית מרכז יהודי גדול ומפואר, בן חמש קומות, למשכן קבע לבית הכנסת ובית חב"ד, מקווה, כיתות לימוד וכלל הפעילות היהודית הענפה של שליח חב"ד בשכונה ר' יוחנן קוסנקו.

אבן הפינה הונחה ונוצקה בבור יסוד הבניין בידי הרב הראשי שליט"א, שנשא דברי ברכה מרגשים על גודל הנסים והנפלאות שחווים אנו בזמן הזה כבימים ההם, והביע את ברכתו שיושלם זה הבניין במהרה לרווחתם של יהודי האזור הזקוקים למרכז יהודי גדול ופעיל.

אבן הפינה שנורתה, הובאה מעיירת 'ליובאוויטש' ממקום סמוך ונראה לאוהל הקדוש של כ"ק האדמו"ר הצמח צדק נ"ע ובנו כ"ק האדמו"ר מוהר"ש נ"ע, והובאה בידי מר גורביץ יחד עם ידיד הקהילה – רב בית הכנסת 'בלשוי ברוניא' הרב יצחק קוגן שליט"א, שאף נשא דברי ברכה במהלך האירוע.

את המעמד פיארו גם: מנהל הקהילה היהודית במוסקבה הרב מרדכי ויסברג, רב הרבנות הצבאית הרב אהרן גורביץ, רבנים ושלוחים מהשכונות הסמוכות, לצד נציגי ממשל ותומכי הקהילה וידידיה. עם סיום המעמד שנערך בצהרי היום, התפללו במקום תפילת מנחה, הודלק נר החנוכה ברוב עם, והמשיכו בהתוועדות חסידית שנערכה במשכן הזמני של בית הכנסת.

השארת תגובה