פסק הלכה: חובה להתחסן מפני קורונה

הגאון רבי רפאל סויד שליט"א, ראש כולל נר יוסף, בבירור הלכתי מקיף על החובה הגמורה לפי דיני התורה להתחסן מפני נגיף הקורונה

הנה ישנם בציבור אנשים הטוענים שעדיף שלא להתחסן מפני שפעת, ואף בענין הקורונה, מפני טענות כאלו ואחרות, ולצערנו טענות אלו קונות שביתה אצל מיעוט מהציבור, אולם מכיוון שמיעוט זה עלול לסכן אף את שאר הציבור, ולולי שהיה בדבר משום ספק פיקו"נ לא הייתי מכניס ראשי בענין זה כלל, אך מאחר ויש כאן עכ"פ ספק פיקו"נ, יש להתייחס ולבדוק טענות אלו אחת לאחת, ולראות האם יש ממש בדבריהם.

וחשוב להדגיש שכמובן אין לי השכלה רפואית כלשהיא, ועל כן אין בדבריי משום קביעת עובדות, אולם בכל זאת אפשר להפעיל את השכל הישר וההיגיון הבריא, ולראות עד כמה דמגוגיה אפשר לטעון ולהפיץ בחוסר אחריות.

וכשנתבונן בכל טענותיהם, נראה אוסף של חצאי אמיתות או שקרים מוחלטים, אולם אף לדבריהם ישנו חוסר היגיון עקבי בדבריהם, וכפי שיבואר להלן, אולם חשוב להבהיר קודם שהנה בהרבה מהדברים במאה השנים האחרונות נטענו טענות של תאוריות קונספירציה כאלו ואחרות, וחשוב לתת את הדעת על דבר זה, מכמה סיבות, א' אנו כיהודים מאמינים יודעים שהראיה לקיום מעמד הר סיני הוא מכך שראוהו בכל העולם, ואין אדם שטוען מידיעה שלא היה דבר כזה, וכידוע שאין אדם מנחיל שקר לבניו, ועל כן אי אפשר לשמור סוד ששותפים לו אלפי אנשים בלי שאחד מהם יגלה את הסוד לפחות לאחר כמה שנים. וכמו לגבי הטענה שבאמת לא הגיעו לירח וכדו', שלא  יתכן שכל כך הרבה אנשים ישמרו סוד כזה כל כך הרבה שנים, ועוד לא נטענה טענה רצינית של אחד מבכירי נאס"א שבאמת לא עלו לירח.

זאת מלבד שעל כל דבר שהיו בו תאוריות קונספירציה, בדרך כלל היו כמה תאוריות וכמו בענין הקורונה, שיש הטוענים שאין קורונה, ויש הטוענים שזה נגיף מהונדס וכו', אולם הטענה הקלאסית על הקורונה היא אחרת, כלומר שאף אם המציאות היא לא כמו שנראית בעין יש כמה אפשרויות מה מסתתר מאחורי מה שאנחנו רואים, ואם טעינו באיזו קונספירציה לבחור כבר תהיה תוצאה רעה מאוד.

וצריך לדעת שהרבה טענות חלשות לא בהכרח יוצרות טענה חזקה אחת, וכמו"כ תמיד צריך לחשב בשכל ישר מהו ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, וכגון הטענה שבתי החולים מקבלים כסף על כל מת מקורונה, וכל בר דעת מבין שאין דבר מופרך מזה, שאם כן מדוע המדינה מתקצבת בתי חולים עוד ועוד, שפשוט יהרגו את החולים, ואין צורך אפי' להסביר את מופרכות הטענה. [ורק כדי להבין עד היכן תעמולה כוזבת בענין הקורונה פשוט גורמת לחורבן, נציין שאחד מזקני ראשי הישיבות בשנה שעברה היה במצב קשה, ופורסם שאין להיכנס לשיעורו ללא חיסון לשפעת, ומכיוון שמקורב לחוגי הקנאים לא נשמר מפני הקורונה, וישנם תמונות של אותו ראש ישיבה עם קהל רב ללא מסיכות, והלא אף לדעת המקילים זה לפחות כמו שפעת, וכעת הוא מורדם ומונשם מחמת הקורונה ל"ע, ישלח ה' דברו וירפאהו].

וכמו"כ תמיד עדיף לבחור בדרך של השכל הישר, מפני שאת רוב תאוריות הקונספירציה ניתן לפרוך בקלות, ואתן דוגמא לתאוריה רצינית שקנתה שביתה בלבבות, שהנה השב"כ מפרסם בכל שנה שסיכל כמה מאות פיגועים, והיו שטענו מנא לן שאכן זה אמת, ואולי השב"כ מפרסם נתון זה כדי להאדיר את שמו, והביאו ראיה שהשב"כ פרסם בעבר שסיכל פיגוע של משאית תופת מלאה בשש מאות ק"ג חומר נפץ, לאים? בחיידקים מסוכנים שידביקו את כל תל אביב, וטענו הטוענים שבדקו את הדבר מבחינה מדעית, ואי אפשר להפיץ נגיפים באמצעות חומר נפץ, אולם כל המתבונן מיד קולט את נקודה, שאכן אי אפשר להפיץ את הנגיפים, אבל כמו שכל אחד מהקוראים של הידיעה האמין זה אפשרי, ממילא גם הערבי שתכנן לעשות פיגוע זה האמין שזה אפשרי…

וכעת נעבור על טענותיהם, ונראה האם הדברים נכונים, וכדלהלן.

 • ישנם המקשרים את ביל גייטס לנשוא זה, כיוון שהוא קשור עסקית לאחת מהחברות שמפתחת את החיסונים, אך לא מציינים שדווקא החברה שלו הגיעה שלישית, לשלב סיום החיסון, כמו"כ אם הסיבה היא משום שרוצה צמצם ילודה, מדוע הקורונה התפרצה דווקא במקומות שבלא"ה הילודה מועטה מאוד, כמו באירופה ובארה"ב ופחות באפריקה וארצות ערב.
 • והנה נשיא ארה"ב טראמפ הוא ללא ספק מחשובי מכחישי הקורונה, אולם כאמור כל דבריו התנפצו מול המציאות של קרוב לרבע מיליון מתים בארה"ב, ועלייה של שלוש מאות אחוזים בתמותה כללית, ועל כן אי אפשר להביא את דעתו כראיה.
 • והנה בישראל ישנו פרופ' בשם יורם לס שאכן כיהן כמנכ"ל משרד הבריאות, וטען שהקורונה אינה מזיקה יותר משפעת, אולם כל נתוניו הוכחו כשקריים, ותחזיותיו הופרכו פעם אחר פעם, ובכל מדינה יש את ה"יורם לס" שלה, ואין בעיה אף למצוא שבעת אלפים רופאים כאלה, משום שיש מיליוני רופאים, ורק בישראל ישנם למעלה משלושים אלף רופאים פעילים, והתקשורת לא צינזרה אותם, ואדרבה הם קיבלו יחס יותר מכל דעה מוזרה בנושאים אחרים, ועוד יש לציין שהרבה מהרופאים שחשבו כך בתחילה, שינו את דעתם בהמשך, מה שכמובן לא מציינים מכחישי הקורונה, אימתי נאמרו הדברים.
 • ישנה טענה שכל מערכת הבריאות היא אנטי חרדית, ותזמנו סגר מיוחד בחגים וכו', והנה הדבר ברור שכמדינה חילונית סדרי העדיפויות שלהם שונים לחלוטין, ועל כן מבחינתם הפגנה חשובה מתפילה וכדו', אולם החרדים לא קיבלו יחס מפלה, אלא אדרבה יחס מיקל מאוד באכיפה, ואף בקנסות שמקובל לחשוב שינה אכיפה בררנית כלפי הציבור החרדי, המציאות היא לא כך, שאחוז הקנסות לחרדים הוא חצי אחוז בלבד, בעוד שיעורו באוכלוסייה הוא שניים עשר אחוזים.
 • אחת הטענות כנגד החיסון לקורונה, שהוא נועד כדי לדלל את אוכלוסיית העולם, ע"י שיכניסו חומר מעקר בתוך החיסון, אולם כל בר דעת מבין את השקר, שהרי המדינות שנפגעו מהקורונה בעיקר הם מדינות עם ילודה נמוכה מאוד, באירופה ובארה"ב, והם יתחסנו בעיקר, כך שאין צורך לצמצם את הילודה אצלם, בעוד באפריקה ששם הילודה רבה מאוד, כמעט לא נרשמה תמותה מקורונה.
 • באופן כללי בענין רפואה אלטרנטיבית, שללא ספק מועילה בחלק מהמקרים, אולם צריך להיזהר שלא להימנע בגללה מהרפואה המקובלת, ובפרט שתחום זה, אף במקרים שעוזר אינו מפוקח, ומתעסקים בו שרלטנים רבים, ועל כן הסיכוי לזיוף גבוה בהרבה, והגר"י זילברשטיין הביא בשם הגרי"ש אלישיב שאין לחלל שבת עבור רפואה אלטרנטיבית, וכן בעל אינו מחויב ברפואת אשתו ברפואה זו, והסביר שאזלי' בתר רוב הרופאים, ודחה את הטענה שמכיוון וכל הממסד הוא כזה, על כן אי"ז רוב, כיוון דהא גופא הסיבה שכל הממסד חושב כך, זה גופא רוב.
 • וטענה נוספת המוכיחה את מופרכות דבריהם, שהרי אדרבה האינטרס של כל מדינה היא בקיום הכלכלה וקיום המסחר, וא"כ כל המדינות אינן יכולות לשף פעולה עם גורמים עלומים כאלו ואחרים, אף אם הם מאוד עשירים, כיוון שמדובר בהפסד של טריליוני דולרים.
 • ואתן דוגמא לחוסר האחריות של מתנגדי הקורונה, שבתחילה טענו שזה הפחדה והגזמה לומר שבישראל יהיו מיליון נדבקים, ועשרת אלפים מתים, והנה לאחר שני סגרים דרקוניים, עומדים על שלוש מאות וחמישים אלף מאומתים [בקירוב] ועל כשלושת אלפים מתים, ובמדינות אחרות, במספר זה של אנשים עברו את מספר עשרת אלפים המתים, וכשבאצות הברית נאמר שיהיו מאה וחמישים אלף מתים, זה ההי נשמע הזוי לחלוטין, ובפועל המציאות עולה על כל דמיון, ומתו כבר כרבע מיליון בני אדם.
 • ולדוגמא ישנה טענה שאין הבדל בין הקהילות ששמרו על ההנחיות מול הקהילות שאינם שומרות על ההנחיות, והנה מלבד שבציבור החרדי ביחס לאחוז המבוגרים מתו פי ארבעה משיעורם באוכלוסייה, שהרי אחוז המבוגרים החרדים מעל גיל שישים וחמישה הוא שלושה אחוזים, ואם שנים עשר אחוזים מהמתים הם חרדים, הוי אומר פי ארבעה באופן יחסי, אולם אף לגבי קהילות בתוף הציבור החרדי הדבר אינו נכון, וכמו שנתפרסם שמבין הנפטרים האשכנזים, שמונים אחוזים מהם הם מהקהילות שפחות מקפידים, [ואף אם נתון זה אינו מדויק, עדיין מדובר על פער גדול] ובואו חשבון, לחסידות בעלזא ישנם תשעת אלפים ושמונה מאות קולות, [לפי דבריהם עצמם במצ'ינג הקהילות] ויש להם כעת ל"ע כעשרים נפטרי קורונה, מה שאומר שאילו בציבור הליטאי הייתה תמותה כזו, מכיוון שמונה לפי הערכות כמאה ושישים אלף קולות, היו אמורים למות ל"ע כשלוש מאות ועשרים ליטאים מקורונה, וביחס לכלל הציבור החרדי קרוב לאלף נפטרים ל"ע, וכמובן שב"ה אין מספר כזה, אף בכל הציבור החרדי, אלא עומדים על קרוב לשלוש מאות ל"ע.
 • וישנה טענה שבשחפת מתו יותר אנשים מאשר קורונה, אולם אינו דומה כלל, כיוון שבשחפת לא נעשה סגר כזה, ואילו בקורונה לא היו עושים סגר, היו מאות מיליוני מתים בכל העולם, כיוון שאם נכפיל את אוכלוסיית ארה"ב שמתו בה רבע מיליון נפש, על שלוש מאות וחמישים מיליון איש, והקורונה כמובן עוד לא נגמרה, מה שאומר שיכול להיות שאחד לאלף ימותו, הוי אומר שימותו שבע מיליון איש, והיינו אף לאחר שעשו בה סגר מסוים, ואילו לא היו עושים סגר כלל היו מתים לפחות כפול ממספר זה, ולמעשה לא היה סגר כזה בהיסטוריה המודרנית, ועל כן ההשוואה פשוט לוקה בחסר עצום.
 • וישנם הטוענים שמצאו את התרופה לקורונה, והיא צמח הלבונה, או דברים אחרים, וכל בר דעת מבין, שאי אפשר לסמוך על אדם שטוען שתרופה היא מבוססת על סמך ניסיון של כמה מאות אנשים, כשאי אפשר לדעת על השלכות אחרות בגוף, כיוון שהדבר לא נבדק במעבדה, ולי שמשווק דבר זה אין שום אחריות על יעילות ובטיחות התרופה, ועל כן אין לסמוך על טענות אלו.
 • ובתשובת הגרמ"ש קליין שליט"א [שכבר התייחסתי אליה במאמרי באספקלריא שמחת תורה] נתבאר שפחות משלושה אחוזים אי"ז נחשב שכיח הזיקא, ועל כן שומר מצווה לא ידע דבר רע, אולם הדברים תמוהים מטעמים נוספים, מלבד מה שהזכרנו בעבר, דהא אמרי' בפסחים [ח,א] שהטעם שלא אמרי' שלוחי מצווה אינן ניזוקין בבדיקות חמץ, כיוון שיעשה כן אף בשאר דברים, כלומר שיכנס למקום סכנה אף שלא לצורך מצוה, ועל כן אוסרים להיכנס אף לתורך מצוה, וק"ו הכא, שכל הקהילות שאינם שומרות על ההנחיות, אף לצרכי חולין אינן שומרות, ועוד שאינו דומה לנדון כללי של שלוה אחוזים, וזאת משום שאדם שנוסע בכביש ויש שלושה אחוזים שיפגע, אולם יש כנגד זה תשעים ושבעה אחוזים שיחזור בשלום, אולם הקורונה, אי"ז שלושה אחוזים שיקרה אסון ותשעים שובעה אחוזים שלא יקרה אסון, אלא כמעט מאה אחוזים, שקרוב לאחוז אחד ימותו, ועוד שאני לא מאמין שאדם בר דעת ישלח את בנו לתלמוד תורה, כשיודע שתהיה תאונת דרכים באוטובוס של ההסעה, וקרוב לשלושה אחוזים מהילדים ימותו, ואטו אם יהיו מאה צלחות שבשלוש מתוכם יהיה רעל, יהיה אדם שיאכל, גם אם מדובר באכילת מצוה, [והסיבה שאנשים לא חשים דבר זה, כיוון שמדובר בזקנים עם מחלות רקע, והמוות אינו מול העיניים כמו בתאונות דרכים ובפיגועים].

לתגובות zx0527103930@gmail.com

3 תגובות
 1. אז נראה אותו עושה את החיסון הוא וילדיו!

 2. כדי שנוכל לקבל את ה'גאולה' נצטרך לסמוך ב100 אחוז רק על הקב"ה ולא על שום כוח אחר.

 3. פָּתַח רַעֲיָא מְהֵימְנָא וְאָמַר, ר' ר' וַדַּאי אִצְטְרִיךְ הָשַׁתָּא לְיַשְּׁבָא בְּאַתְרֵיהוֹן כֻּלְהוֹ נִשְׁמָתִין דְּסָלְקִין לְאִתְחַבְּרָא בִּמְקוֹרַיְיהוּ. פתח משה רבנו הרועה הנאמן ואמר, רבי רבי הרמח"ל, ודאי שצריכות עכשיו להתיישב במקומן כל אותם הנשמות שעולות להתחבר במקורן, וְכֻלְהוֹ יִשְׂרָאֵל דְּסָלְקִין לְאִתְחַבְּרָא בִּמְקוֹרָא דִּלְהוֹן כִּדְקָא יָאוּת. וכל ישראל עולים להתחבר במקורם כמו שראוי, וזה וְדָא "וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ" (ויקרא כה, י). דְּיִשְׂרָאֵל בְּחוֹבִין דִּלְהוֹן אִתְנְטִילַת מִנְּהוֹן אַרְעָא וְאִתְמַסְּרַת לְנוּכְרָאִין. שישראל בעוונות שלהם, גרמו שנלקחה מהם הארץ ונמסרה לגוים, וְאִינּוּן הָכִי נָמֵי כֵּיוָן דְּנָפְקוּ מִינַּהּ אִתְּמָר בְּהוּ, והנשמות, גם כן, כיון שיצאו ממקורן נאמר בהם 'הַדָּר בְּחוּץ לָאָרֶץ דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁאֵין לוֹ אֱלוֹהַּ' (כתובות קי). דְּהָא כְּדֵין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא רָחִיק מִינַּיְיהוּ וְאִינּוּן קָיְימִין בְּגוֹ סִטְרִין מְסָאֲבִין. כיון שהקב"ה רחוק מהם בגלות, והם נמצאים בתוך הצדדים הטמאים. וְהַשְׁתָּא יִסְתַּלְּקוּן כֻּלְהוֹ לְאִתְחַבְּרָא בְּשְׁכִינְתָּא. ועכשיו, יעלו כולם להתחבר בשכינה. בְּאָן אֲתַר? אֶלָּא בְּאַרְעָא קַדִּישָׁא וַדַּאי, דְּאִיהִי אֲחוּזָה דִּלְהוֹן, דִּכְדֵין תָּבִין לְאִתְחַבְּרָא בַּהּ, באיזה מקום? בארץ הקדושה ודאי. שהיא האחוזה שלהם, שאז יחזרו להתחבר בה, וּמִתַּמָּן לְאִתְחַבְּרָא בִּמְקוֹרֵיהוֹן ומשם ישובו להתחבר במקורם שהיא השכינה הנקראת הארץ העליונה – שורש ומקור הנשמות.

השארת תגובה