הכירו: 'בנערינו' – ארגון המתמידים של ירושלים

בכנס רב רושם הוכרז על הקמת ארגון "בנערינו", ארגון הגג של ילדי המתמידים בבירה. התוכנית נערכה ביוזמת ראש העיר משה ליאון ומחזיק תיק תרבות תורנית דוד בלומנשטוק. "בנערינו" יצא לדרך בברכת רבני השכונות

כנס יסוד 'בנערינו'
כנס יסוד 'בנערינו'

בכנס רב רושם הוכרז על הקמת ארגון "בנערינו", ארגון הגג של ילדי המתמידים בבירה. התוכנית נערכה ביוזמת ראש העיר משה ליאון ומחזיק תיק תרבות תורנית דוד בלומנשטוק. "בנערינו" יצא לדרך בברכת רבני השכונות, לאור הצורך בפעילות לילדי העיר בתקופת הקורונה.

בכינוס מיוחד שנערך אמש בהשתתפות רכזי ילדי התתי"ם, מנהלי מוסדות ואנשי חינוך. הועלו רעיונות לתוכנית ארוכת טווח שתתן מענה להתמודדות ילדי התתי"ם בתקופה המאתגרת. הכינוס נערך במעמד: ר"י חברון וחבר מועצת גדה"ת הרה"ג דוד כהן, חבר וועדת הרבנים הגר"י אפרתי והגר"י גנס. וכן רבני השכונות בירושלים: הגר"צ שרלין, הגר"י גולאמן, הגר"א ויג, הגר"א שלזינגר, הגר"א וינר, הגר"י ברקוביץ, הגרב"צ זילבר, הגר"מ פטרובר, הגר"י זילברמן והגר"מ טרגר. חברי וועדת המחנכים הרב ליפקה, הרב ברנדווין והרב יעקובי. וכן חברי מועצת העיר מסיעת 'דגל התורה': מ"מ וסגן רה"ע אליעזר רואכברגר, סגן רה"ע ישראל קלרמן, משה גורא, דוד בלומנשטוק, אלחנן גרוסבוים, דוד זוהר. בתום המעמד חתמו הרבנים על מכתב הקורא לחיזוק פעילות המתמידים, בפרט עתה בימי הקורונה שנוצר חוסר בלימוד התורה ועל כן יש להגביר את לימוד התורה של תשב"ר ביתר שאת וביתר עוז להשבית אויב ומתנקם.

מחזיק תיק תרבות תורנית וחבר מועצת העיר דוד בלומנשטוק מסר: "שמנו לנו למטרה באגף תרבות תורנית, להיות אוזן קשבת לילדי התתי"ם ולבחורי הישיבות בהתמודדות הגדולה בתקופה זו. הודות לתמיכת ראש העיר משה ליאון ושאר חברי הסיעה, ימשיך האגף לעמוד לימין תושבי העיר ועמלי התורה".

השארת תגובה