הגאב"ד מצהיר: לא מעורה בסכסוך בסאטמר

גאב"ד שערי שלום במכתב לאנשי קהילת סאטמר בבני ברק: אני לא חתום על המכתב המזוייף שהופץ – לא שמעתי מאומה מהסכסוך ואין לי מה לומר בעניינו

הרב פנחס שפירא קיץ תשע''א
הרב פנחס שפירא קיץ תשע''א

לאחר שורה ארוכה של זיופים ופרסום חתימתו על עשרות מכתבים המנסים לעורר להבות וליצור סכסוכים, כותב גאב"ד שערי שלום מכתב מתומצת המקפל בתוכו מעט מהעובר על בית הדין והגאב"ד בתקופה זו.

בס"ד, י"ד בכסליו תשפ"א

לכבוד הרה"ח הערשי הולצר הי"ו

מהנהלת ק"ק סאטמר בני ברק

שלו' וישע רב

במענה לפנייתו, הנני להודיעו כי כבר תקופה ארוכה אשר הנהו בריוני הכופרים בעיקר התשיעי מזייפים מכתבים הנחזים להיות בחתימתי, כגון מכתב הקורא לרצוח (!) את כל רבני מפלגת דגל התורה, מכתב חריף כנגד כ"ק האדמו"ר מבעלזא (!), מכתב חריף כנגד ראשי ישיבות פוניבז' וחברון (!), מכתב הקורא לסגור את כל הישיבות החרדיות ומנגד לפתוח את כל הישיבות הציוניות (!), מכתב ובו דברי גנאי כנגד הגר"א נבנצל שליט"א, מכתב בו משורבב שמי להיתר ה'אייפון המוגן' שכבר נאסר במנין על ידי כל גדולי הדור בשנת תשס"ה, תעודת כשרות מזוייפת לאפליקציה למציאת שידוכים הנוגדת כמובן את כל דרכי הצניעות והיראה, ועוד ועוד, סה"כ כשלושים (!!!!!) זיופים הנתלים כביכול בשמי.

וכעת מע"כ מביא לידיעתי שבימים האחרונים התפרסם בעיה"ת בני ברק מכתב נוסף, בחתימתי כביכול, הקובע מסמרות בעניין סכסוך מקומי בק"ק סאטמר בני ברק, מבלי שאף אחד מהצדדים בנדון פנה אלי בענין.

אשר ע"כ, מבלי לקבוע שום מסמרות בענין, מאחר שלא שמעתי את שני הצדדים (ואליבא דאמת גם לא אפילו אחד מהם), הנני להודיע כי אין לי שום צד ודעה בענין, מאחר שפרטי הדו"ד אינם ידועים לי כלל, והחתימה המזוייפת שפורסמה בשמי הרי היא כחספא בעלמא, אין בה ממש, ושלום על דייני ישראל.

וע"ז באעה"ח

פנחס שפירא

בית שמש

השארת תגובה