"יש להתקומם" סכנת המוהלים הנוכריים

גדולי ישראל בפסקי דין נחרצים שמוטב לדחות את הברית עד שיגיע מוהל כשר • "ברור כי יש להתקומם בכל עוז נגד פירצה חמורה זו, ויש בכך ביטול ועקירה ממסורת קיום המצווה מדור דור"

הגר''ש מחפוד במעונו של הגרש''א שטרן
הגר''ש מחפוד במעונו של הגרש''א שטרן

תופעה חמורה ומסוכנת עליה מזהירים גדולי הפוסקים מתרחשת בימים אלו, בייחוד במדינות מרוחקות ובקהילות יהודיות קטנות אשר אין מוהל קבוע שמתגורר במקום. במקרים אלו, בדרך כלל מזמינים ההורים מוהל מומחה ממדינה סמוכה או מוהלים מישראל שיוצאים במיוחד על מנת לקיים את ברית המילה בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

פניה שהגיעה מאחת הקהילות היהודיות הקטנות בפיליפינים, אל ארגון 'ברית יוסף יצחק', הדואג לשליחת מוהלים אל כל מקום בעולם, הוכיחה שהבעיה חמורה שבעתיים בתקופת הקורונה. במדינות מסוימות המוגדרות כמדינות אדומות, כאשר מגיע אדם מחוץ למדינה, עליו להיכנס לבידוד בן שבועיים ימים. המשמעות היא, שכאשר המוהל מגיע למדינה, עליו להמתין שבועיים ימים ואינו יכול לקיים את מצוות ברית מילה ביום השמיני.

למרבה הצער, אחד מרבני הקהילות בפיליפינים הורה היתר לעשות את כל מלאכת ברית המילה באמצעות רופא נכרי, כאשר רק את החיתוך הסופי יעשה אבי הבן.

הרה"ג יהודה מחפוד שליט"א, נכדו וממשיך דרכו של המוהל המפורסם ואב"ד 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד שליט"א, שאליו הגיעה הפניה, החליט להיכנס לעובי הקורה ולהניח את השאלה על שולחנם של גדולי הפוסקים.

"מדובר בברית מילה שנעשית ע"י רופא נכרי שמשתמש בכלים האסורים "קלמפים" שנאסרו ע"י כל גדולי הפוסקים. מעבר לעובדה שכל מצוות ברית מילה נעשית ע"י ערלים שאינם בני ברית", הוא אומר.

"זכיתי להיות חלק מארגון 'ברית יוסף יצחק' למעלה מעשר שנים, שמספק מוהלים ללא תמורה לכל קהילה בעולם", מספר הרה"ג יהודה מחפוד. "הרב יעקב הרצוג, מרבני הארגון, שוחח עם עשרות שגרירויות ישראל בכל העולם כדי למצוא פתרון לבעיה החדשה שנוצרה. לשם כך יצרנו קשר עם לשכתו של שר החוץ גבי אשכנזי שאמר לנו בצורה ברורה: הרבה דברים יש לי על סדר היום אבל מצות "ברית מילה" חשובה לי מכל. השר אשכנזי נתן הוראה לצוות משרד החוץ שכל בעיה שתצוץ לסייע במציאת פתרונות על מנת שכל מוהל יוכל להגיע לכל מדינה ולקיים את מצוות ברית מילה. יש מדינות שמקשות את הכניסה לאזרחי חוץ בימי הקורונה. במדינת פיליפיניה לבדה נאלצנו להמתין זמן רב ושלוש בריתות שתוכננו נדחו בשל כך. למרבה הצער, גם רב באחת הקהילות הקטנות בפיליפינים שנולד לו בן, הורה היתר לעצמו לעשות את הברית באמצעות רופא נכרי. זו תופעה שאנחנו מדווחים עליה מקהילות נוספות, בייחוד בקהילות קטנות ומרוחקות אשר אין בהם קהילה חרדית קרובה".

ואכן, מאז פנה הרה"ג יהודה מחפוד הוציאו גדולי הפוסקים פסקי הלכה ברורים שאין לקיים ברית מילה ע"י נכרי גם אם המשמעות היא שהברית לא תתקיים ביום השמיני.

הגר"ש מחפוד שליט"א כתב מכתב מפורש בו הוא מבהיר שאין לעשות כן ובמקרה שאין דרך להביא מוהל ביום השמיני, על אבי הבן לדחות את קיום ברית המילה על מנת שהברית תיעשה ע"י מוהל יהודי ולא חלילה ע"י נכרי שאינם בני ברית, גם כאשר האב עצמו עושה את החיתוך הסופי.

הגר"ש מחפוד אף פנה באמצעות נכדו אל גדולי הפוסקים על מנת להתריע אודות המכשול הגדול שעלול חלילה להתרחב בימים אלו.

לאחר ששטח את הדברים בפני הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, השיב הגר"י שליט"א במכתב תשובה מפורט בו הוא מבהיר: "הנני להצטרף לקריאתו החשובה אודות השמועה שיש רב בקהילה בפיליפינים שרוצה לימול ע"י רופא גוי, בנימוק כי המתנה למוהל מוסמך תיארך ימים מספר ולא תתבצע המילה בזמנה. וע"כ הדריכוהו שהגוי יניח ע"ג המילה את מכשיר הקלעמפ שאסרוהו גדולי הדור ועל צבאם מרן פוסק הדור אאמו"ר זצוק"ל, ואבי הבן יחתוך את העורלה, תוך ביטול מצוות פריעה ומציצה, וכת"ר יצא נגד דבר זה לבל יבואו נכרים בכרם בריתנו להפירה במעשי ידיהם".

בהמשך כותב הראשל"צ: "ובמקום שאין מוהל ישראל ידחו את המילה אף לאחר היום השמיני, עד שימצאו מוהל ישראל כשר, שהרי עדיף למול שלא בזמן ע"י מוהל כשר, ממילה בזמנה ע"י מוהל פסול".

בסיום מכתבו כותב הראשל"צ הגר"י יוסף: "ועל כן אף ידי תיכון עימו לחזקו בעניין זה, שאין לתת לגוי שיהיה חלק מן המילה בשום אופן, וימולו הילדים אך ורק ע"י מוהל כשר וירא שמים העושה מלאכתו נאמנה".

הגר"ש מחפוד שליט"א אף שלח את נכדו הרה"ג יהודה מחפוד למעונו של הגר"א ויס שליט"א בעל ה'מנחת אשר' והציג בפניו את הנושא. הגר"א ויס הבהיר שעל אף שאין דרכו להצטרף למכתבים, אולם הגר"ש מחפוד הוא לוחם העומד בפרץ ועל כן הריהו מצטרף לקריאתו.

במהלך הפגישה, ציין הגר"א ויס כי "כל פסק ותשובה בהלכה שאני כותב בימים אלו, חושבני עשרות פעמים לא להתיר יתר על המידה כי ידוע לי שפסקים אלו יישארו גם אחרי ימי הקורונה עם ההיתרים הללו אע"פ שאנחנו מזכירים שהם רק לימי המגיפה, ויפה הורה הגר"ש מחפוד לבד מהניסיון הגדול שלו בתחום המילה שם את ליבו לקרוא את המצב שיגרר מכך היתר כזה או אחר, באיצטלא דקדושה לזרז הברית ולבצעה בזמנה וכו' כי לא כך דרכה של תורה".

במכתב מיוחד שכתב בנושא, כותב הרה"ג רבי אשר ויס שליט"א: "הנני במענה קצר לשאלתכם עקב הקשיים במעבר ממדינה למדינה בתקופה זו, ויש קהילות רבות במקומות מרוחקים בהודו, הפיליפינים, הונג קונג וכדו' שאין בהם מוהל מקומי, והמוהלים מבחוץ פעמים רבות אינם יכולים להגיע ביום השמיני, ויש רבנים שהורו להסתייע ברופא נכרי כאשר אבי הבן עושה את החיתוך והרופא משלים את המילה וזאת כדי לא לדחות את הברית. ולדעתי אין הוראה זו נכונה, וטעות בידם, ויש להשתדל בהשתדלות גדולה למול בעיתו ובזמנו, אבל כאשר אין זה מתאפשר עדיף לדחות את המילה, ולעשותה כדת וכדין וכמצוות התורה, ויש לעשות את המילה כולה, מילה פריעה ומציצה ע"י ישראל ולא ע"י נכרי".

בנוסף, הגר"ש מחפוד עלה למעונו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב העיר בני ברק ואב"ד "שערי הוראה". הגרש"א שטרן חיזק את ידיו של הגר"ש מחפוד ואף כתב מכתב מיוחד בנושא בו הוא מתריע: "הנני בזה במענה אודות שאלתכם, על דבר הפירצה של שיתוף גוי בעשיית ברית מילה, ברור כי יש להתקומם בכל עוז נגד פירצה חמורה זו, ויש בכך ביטול ועקירה ממסורת קיום המצווה מדור דור, ויש להתריע נגד זה, ואין להסכים לכך בשום אופן שבעולם, ומה חלק לנוכרים באות הברית הנצחי שבין עם ישראל לבורא עולם, ובפרט כשמערערים בכך את קיום חובת הפריעה והמציצה אשר הם חלק בלתי נפרד ממצוות מילה, ויש בכך משום הירוס הדת, ואוי לנו שכך עלתה בימינו".

בסיום מכתבו מוסיף הגרש"א שטרן: "ובעניין ההשתמשות בכלי הנקרא 'מגן קלעמפ', כבר יצאה הוראה ברורה מלשכת הגזית של מרן בעל שבט הלוי זצ"ל, לפוסלו מלבוא בקהל ה', ויש למחות בתוקף נגד תופעה זו".

גם הגאון רבי משה בראנסדורפער שליט"א, אב"ד ור"מ היכל הוראה פירסם מכתב נחרץ בנושא בו הוא מבהיר: "והרינו לגלות בזה דעתנו דעת תורה שאסור לעשות כן, ומכמה וכמה טעמים, שמילה הנעשית ע"י גוי ואפי' אם את החיתוך יעשה יהודי, אין מתקיימת מצוות הברית כתיקונה, כי גם הפריעה והמציצה צריכים להתבצע ע"י יהודי שומר תו"מ דווקא, וההכרח להמתין עד שיזדמן להם מוהל מומחה היודע את ההלכות ואת מלאכת המילה על בוריה ואפי' אם בשביל זה יצטרכו להתעכב ולא יוכלו לעשות הברית בעיתה ובזמנה".

השארת תגובה