האם מותר לפתוח את קברי ילדי תימן לצורך בדיקת דנ"א?

בשבועות האחרונים הובא הנושא להכרעה בפני הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, בעקבות כך שהמשפחות התנו את פתיחת קברי ילדיהם הנעדרים ב"פסק הלכה" מאת הגר"י רצאבי

תימנים בדרך למחנה בעדן
תימנים בדרך למחנה בעדן

כידוע, כבר לפני זמן רב הצעת החוק של ח"כ נורית קורן בנושא פתיחת קברי קטינים יהודים יוצאי תימן, מזרח ובלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה ("חוק פתיחת הקברים") אושרה במליאת הכנסת ברוב מוחץ.

הצעת החוק קובעת הסדר שבמסגרתו יוכלו בני משפחה (כלומר ילדים, הורים, אחים וילדי האחים), לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש את פתיחת הקבר של יקירם ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה.

בחוק עצמו מוסדר כל ההליך הטכני ונקבע כי תנאי למתן צו פתיחת קבר הוא שהנסיבות העובדתיות של המקרה מעלות ספק בדבר זהות הגופה הקבורה באותו קבר. ההסדר שבהצעת החוק נוגע גם בסוגיות הלכתיות הקשורות לכבוד המת, בחוק אף הוטמע התייחסות ההלכתית של הרב הראשי לישראל וראש הוועדה לכבוד המת.

מדי פעם עולה הנושא הכאוב הזה שוב ושוב לסדר היום, מהיבטים וצדדים שונים, ובפרט מחמת הגרורות הרבות שנגרמו בעטיו של חטיפת הילדים שלעולם לא ישכח מעל דפי ההיסטוריה היהודית – עולמית.

בשבועות האחרונים הובא הנושא להכרעה בפני הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, בעקבות כך שהמשפחות התנו את פתיחת קברי ילדיהם הנעדרים ב"פסק הלכה" מאת הגר"י רצאבי.

להלן מכתבו המלא של הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי פוסק עדת תימן, מיום חמישי ג' כסליו ה'תשפ"א: "נדרשתי לחוות דעתי הענייה, אודות השמה והשערורייה, אשר נהייתה בארץ בעוונותינו הרבים לפני כשבעים שנה, אחרי העלייה הגדולה מתימן על כנפי נשרים בשנת ה'תש"ט, שנעלמו מאות מילדיהם הקטנים ונלקחו מחיק אמותיהם, ולא נודעו עד היום הזה עקבותיהם.

הממונים עליהם טענו שהיו חולים ונקברו, אך זה חשוד מאד כי על כל פנים היה שלא בנוכחות בני משפחתם. וכל החקירות והדרישות עד עכשיו, העלו חרס, ולשמים עולה זעקתם.

והנה, זה מקרוב הוחלט והוסכם על ידי השלטונות להרשות לבני משפחותיהם לפתוח את הקברים לראות ולבדוק אם אמת נכון הדבר שאכן יש שם עצמות, דהיינו שאין הקברים ריקים. וגם אם כן נמצאות שם עצמות, לעשות להם בדיקת דנ"א לאמֵּת אם הם הם. מעתה יש לדעת האם מותר הדבר על־פי ההלכה לדעת תורתנו הקדושה.

זאת אשיב בס"ד, כי אחר העיון וליבון העניין בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, עלה בידינו שהדבר מותר, ואין בזה חשש חלילה מצד בזיון למת, או משום חרדת הדין וכדומה. ואדרבה נראה שהדבר הוא לטובת החיים והמתים ולתועלתם, וגם לכבוד כל ישראל – עם־ קדושים שאינם מעלימים עין ומחרישים לנוכח גזלתם, ולהוקיע נגד השמש מוכרי נפשות אֵחיהם מבני ישראל".

כעת ממתינות המשפחות לשלב פתיחת קברי יקיריהם, בתקוה שיימצאו שרידים אשר יישלחו לבדיקת דנ"א ובירור האם אכן ילדיהם הקבורים שם, ויימצא מרפא לשבריהם.

השארת תגובה