חריש: התושבים התנגדו ונצחו

המועצה הארצית ביטלה תוכנית שאושרה בוועדה המקומית להגדיל פי 12 את שטחו של מרכז מסחרי שכונתי קטן: "אין הצדקה להגדלת המרכז וגם התכנון האדריכלי מעורר קושי"

חריש
חריש

ניצחון לחברי עמותת נאות חריש: המועצה הארצית לתכנון ובנייה ביטלה הקמת מרכז מסחרי ענק בשכונת מגוריהם בעיר, שעלול היה לפגוע קשות באיכות חייהם. המתנגדים, המיוצגים על ידי עו"ד ענת בירן ועו"ד דפנה תמיר, ממשרד ענת בירן עורכי דין, התנגדו לתוכנית של יזם להגדיל פי 12 את שטחו של מרכז מסחרי קטן שתוכנן להיבנות בתוך השכונה (מ- 700 מ"ר ל- 8,200 מ"ר)

החשש של חברי העמותה היה כי "ייבנה מבנה אדיר ממדים, גדול עשרות מונים מן המבנה המותר על פי התכנית התקפה של כל העיר מ- 2012 , החונק את בתי המגורים המקיפים אותו, מאפיל על סביבותיו, משתלט על המרחב הציבורי, יוצר בעיות תנועה, חניה וזיהום, מכניס לתוך השכונה שימושים בעלי אופי עירוני ומטריד שאינם מתאימים כלל למיקום ולהקשר", כפי שנכתב בכתב ההתנגדות. מדובר ב- 705 חברי עמותה שהשתייכו לקבוצות הרכישה הראשונות שהתארגנו לבנייה למגורים בישוב חריש. התוכנית של היזם שאושרה בוועדה המקומית הכפילה את התכסית פי 3 , אפשרה בנייה על שטח כל המגרש במקום ב- 50% ממנו מהתכנון המקורי, צמצמה מאוד את שווי הבניין והכפילה את הגובה פי 2.5 . התוכנית כונתה על-ידי היזם "תוספת בנייה למרכזון מסחרי", אך בפועל יצרה מבנה עצום בלב שכונת מגורים.

בהחלטתה שהתקבלה היום, המועצה הארצית קבעה כי לא הוכח הצורך בתכניות לתוספת הבנייה הענקית וכי אין הצדקה להגדלת המרכז המסחרי השכונתי על ידי תוספות הבנייה המשמעותיות ללא בדיקה פרוגרמתית וראיה תכנונית ראויה.

אורית קוטב, יו"ר ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית, כתבה בהחלטה, המתייחסת לשני מרכזים ומים של אותו יזם, כי "אף בהיבט האדריכלי, תכנון המבנה מעורר לטעמנו קושי. הוא אינו מאפשר חיי רחוב תוססים, אינו מאפשר קשר בין הרחוב לבין מרחבי התעסוקה, ואינו מייצר דופן רחוב ידידותית להליכה".

לדברי עו"ד ענת בירן, "צדקה וועדת המשנה שביטלה בהחלטה מנומקת ומפורטת את התוכנית הדורסנית שעלולה היתה לפגוע פגיעה של ממש באיכות חייהם של התושבים. מדובר בתוכנית שלא היה ראוי לאשרה מלכתחילה, הנוגדת את כל עקרונות התכנון של עיר חדשה, ושלא עמדה בבסיסה כל הצדקה פרוגרמתית ותכנונית. ההחלטה בערר מעידה על כך שיש סיכוי למאבקים ציבוריים נחושים המבוססים על טיעונים מקצועיים וכי אסור להתייאש גם אחרי דחיית התנגדות".

השארת תגובה