גם בחורים בקפסולות, מחויבים להגיע ללשכת הגיוס

על פי הוראות רשויות הצבא על התלמידים, כולל אלו הנמצאים בקפסולות, להגיע אישית למדור בני ישיבות שבתל השומר לצורך הגשת דיחוי

לשכת הגיוס
לשכת הגיוס

בימים אלו, כאשר נושא גיוסם של בני הישיבות, שב לכותרות, בייחוד נוכח החלטת בג"צ בעניין, בוועד הישיבות הפועל למענם של בני הישיבות ולמעמדם כבני ישיבה, משגרים מכתב שנשלח בימים האחרונים לראשי הישיבות, בו הם מדגישים את החובה לשמור על הסדר ההתייצבות גם בימים אלו של תקופת הקורונה.

במכתבם כותבים ראשי ועד הישיבות: "עם פתיחת זמן חורף הבעל"ט וקול התורה נשמע בהיכלות התורה בעוז ובתעצומות ב"ה, הננו להודיעכם כי חרף כל הקשיים שעמדו לפתחנו בעקבות המצב, הוסדר ב"ה נושא התייצבותם המרוכזת של התלמידים יחי' לצו ראשון".

הסדר ההתייצבות המרוכזת לצו ראשון שהושג היא אך ורק לבחורים ששמותיהם הועברו ע"י הנהלת הישיבה אל משרדי ועד הישיבות וכי גם במקרה של פניה טלפונית מלשכת הגיוס לאחד מבתי התלמידים, ששמם הועבר למשרדי ועד הישיבות בדרישה להתייצבות מיידית, אין לחשוש מכך ויש להודיעם שנקבע מועד להתייצבותו עם ישיבתו.

בנוסף, בנוגע להגשת דיחוי ולהתייצבות השנתית המחוייב בה כל תלמיד לשם שמירה על מעמדו, על פי הוראות הצבא על התלמידים, כולל אלו הנמצאים בקפסולות, להגיע אישית למדור בני ישיבות שבתל השומר לצורך הגשת דיחוי, ולא ניתן לשלוח את הדחיות באמצעות הפקס או המייל.

בוועד הישיבות מציינים שמועד התייצבותם המרוכזת של תלמידי כלל הישיבות הק' יחל בעז"ה ביום א' כ' בכסלו תשפ"א, כשמועד ההתייצבות של כל ישיבה ייקבע בהתאם למועד ההתייצבות בשנה שעברה, תוך התחשבות בכך שתלמידי הישיבות נמצאים בקפסולות.

באשר לתלמידים שמועד ההתייצבות שלהם חלף, בוועד הישיבות מדגישים: אם מדובר בבחור שלומד בישיבה שלא כלולה במתווה הקפסולות, עליו להתייצב מיידית בלשכת הגיוס וכל עיכוב בהתייצבותו של הבחור, מסכן את המשך מעמדו כבן ישיבה. בחורים הלומדים בישיבות הכלולים במתווה הקפסולות וקיבלו את אישור משרד הבריאות, במידה ומועד ההתייצבות שלהם היה לפני ר"ח אלול, עליהם להתייצב באופן מיידי בלשכת הגיוס. במידה והתאריך נקבע לאחר ר"ח אלול, עליהם להמתין להתייצבות המרוכזת של הישיבה, וזאת בתנאי שתאריך ההתייצבות שנקבע להם לא מאוחר מי"ח שבט תשפ"א.

ההסדר הוא אך ורק לישיבות וכוללים שתיאמו מראש עם משרדי ועד הישיבות הגעה מרוכזת של הבחורים והאברכים ללשכת הגיוס. מוסדות שבהם הבחורים והאברכים הולכים כל אחד בנפרד, בהתאם למועד ההתייצבות, עליהם להסדיר את מעמדם בהקדם.

השארת תגובה