בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ • תנופה בויז'ניץ אלעד

מסיבת "בכתף ישאו" לפרנסים ונגידים לטובת תנופת הבינוי במוסדות ויז'ניץ אלעד בראשות האדמו"ר מויז'ניץ

פרנסים ונגידים, עמודי התווך של ממלכת התורה והחינוך ויז'ניץ אלעד, התאספו למסיבת הוקרה ייחודית "בכתף ישאו", בראשות האדמו"ר שליט"א, לטובת המשך תנופת הבינוי והפיתוח.

המתכנסים התקבלו בהערכה והארת פנים ע"י הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א, בנו ושליחו של האדמו"ר שליט"א לקהילות ויז'ניץ אלעד, והמנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו, שהביעו בפניהם את הערכתם על השתתפותם.

את המסיבה פתח בדברים המנכ"ל הרב כץ שהרחיב מנקודת מבטו כמנהל מוסד על התועלת היתירה בהענקת ה'לב', לא פחות מאשר הענקת ה'ממון', בהתאם לדבריו של כ"ק אדמו"ר ה"ישועות משה" זי"ע בדרשות בכינוסי מגביות.

מילין יקירין משובבי נפש, השמיע המארח, מקים עולה של תורה, עתיר זכויות ופעלים, הרה"ג אברהם משה פכטר שליט"א, ראש רשת כוללי "מדרש אליהו" באלעד, שהיטיב לתאר את האווירה השוררת בכתלי בתי התורה והחינוך של ויז'ניץ באלעד גם בזמנים אלו בהם מתמודדים עם אתגרים חדשים אף ישנים. מאידך, תיאר בגוונים מיוחדים כיצד נראים המסעות בחו"ל של מנהלי המוסדות, המוסרים נפשם ונודדים ברחבי העולם למען אחזקת והצלת עולם התורה והחינוך. הצד השווה שבהם, היא מסירות הנפש לתורה וגמילות חסדים, לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים.

מגיד מישרים, הרה"ג שלמה מילר שליט"א, ר"מ בישיבת "כנסת יצחק" קרית ספר, ריתק את הציבור במתק שפתיו באמרי שפר, המרנינים לבבות בגודל הזכות של נתינת צדקה, בשמחה ורוח נדיבה. וביאורם של דברי חז"ל "אין הדבר תלוי אלא בי".

על החלק האומנותי המוזיקלי הופקדו אמן השירה והחרוזים, הרה"ח משה צבי ויינטרוב הי"ו, בליווי מיטיב הנגן הנודע בשערים הר"ר יהושע ברים הי"ו. אשר ביחד ביצעו קטעי שירה משולבים בתוכן עשיר ורגש מטלטל.

בקשב רב נשמעו דברות קדשו של אדמו"ר שליט"א בהם הרבה בדברי שבח ויקר להני תמכין דאוריתא שהשכילו לקחת שותפות נצחיות. והביע הערכה לפעלו של המארח ראש הכולל הרה"ג אברהם משה פכטר שליט"א, שעוסק בזיכוי הרבים, וציין שידוע לו על מקרים רבים של ענייני חסד בסתר, שהרב פכטר עוסק בהם במסירות נפלאה. כן העלה רחשי לבבו לעבודת קודש רצופה מסירות ושליחות של המנכ"ל הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו ומסייעיו, כמו"כ הזכיר את זכרו של העסקן שנטל חלק בכל נושא בויז'ניץ הרה"ח מנחם מנדל אייזנברג ז"ל.

בסיום המעמד המרגש והעילאי, עברו אצל האדמו"ר שליט"א, לקבלת מנחת הוקרה ייחודית במינה "כד מוכסף לשמן זית להדלקת נרות חנוכה ושבת לצד סביבון מוכסף", בפנים מאירות מלאות הכרת הטוב העניק אדמו"ר שליט"א לתורמים את השי, והוסיף להם מדיליה ברכות לרוב להצלחה בכל העניינים.

הובעה תודה מיוחדת לחבר הנהלת העיר הרה"ח בערל אשר הי"ו, על פעלו התמידי להצלחת המוסדות. וכן להרה"ח בנימין פרידמן הי"ו, מנהל 'בנות ויז'ניץ אלעד' ולמשנהו הרה"ח יהודה כהנא הי"ו, אחראי הישיבה והתלמוד תורה, שתרמו מכישוריהם המבורכים בארגון ובהפקת המסיבה. בברכת המזון כובד הרה"צ רבי יעקב מרדכי שליט"א.

בסיום המעמד נערכו מסיבות 'לחיים' בבתי הנדיבים הרה"ח חנוך כץ הי"ו והרה"ח אהרן זולדן הי"ו, שבשנה האחרונה העתיקו מגוריהם מבני ברק לאלעד, ולוקחים שותפות נכבדה להצלחת פעילות המוסדות. אדמו"ר שליט"א הביע להם מיטב ברכותיו ליישוב טוב והצלחה בכל מעשה ידיהם.

השארת תגובה