קורונה: חוזרים להתפלל בבתי הכנסת

ייפתחו בתי הכנסת ולבדיל הצימרים, המספרות ומכוני הקוסמטיקה • חנויות הרחוב ייפתחו ביום ראשון בעוד שבוע – אלא אם התחלואה תרד קודם לממוצע שבועי של 500 מאומתים חדשים ביום או פחות

מניין בחצר
מניין בחצר

בתום דיון שנמשך ארבע שעות החליט קבינט הקורונה כי ייפתחו בתי הכנסת עם הגבלה של עשרה מתפללים בלבד, ולהבדיל הצימרים, המספרות ומכוני הקוסמטיקה.

חנויות הרחוב ייפתחו ב-8 בנובמבר, ביום ראשון בעוד שבוע. אם הירידה בתחלואה תגיע קודם לממוצע שבועי של 500 מאומתים חדשים ביום או פחות – תוקדם פתיחת חנויות הרחוב.

השרים כ”ץ ופרץ התנגדו בהצבעה על המסחר, משום שרצו שייפתח כבר בראשון הקרוב. השרים אדלשטיין ומירב כהן התנגדו כיוון שהמהלך נוגד את מתווה משרד הבריאות.

בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה נאמר:

ביום א’ – 1.11.20 יחל השלב השני בתכנית היציאה:

• כיתות א’-ד’ יפתחו לפי מתווה שפורסם מוקדם יותר היום.

• יתאפשרו טיפולי 1 על 1 (מספרות, קוסמטיקה וכיו”ב), רפואה משלימה, צימרים במשפחות גרעיניות ללא חדרי אוכל משותפים ובריכות.

• יתאפשרו בתי תפילה עד 10 אנשים במבנה ו-20 בחוץ.

עוד הוחלט:

• לאמץ את ההמלצה לצמצם את המתווה כך שייפרס על פני 6 שלבים.

• תכולת השלבים תהיה כמפורט בהצעה המתכללת שהוצגה על ידי המל”ל, למעט בתחום החינוך.

• לגבי השלבים והתהליך לחידוש הפעלתה של מערכת החינוך (לאחר השלב הקרוב שכבר סוכם), תבוצע עבודת מטה ותוגש המלצה נפרדת על ידי צוות בין-משרדי בהשתתפות משרדי החינוך, הבריאות, האוצר, ההשכלה הגבוהה ומשרד רה”מ.

• אשר למסחר – פתיחת חנויות רחוב בלבד (מסחר-קמעונאי, לא מרכזי קניות, לא שווקים וכיו”ב) תותר החל מיום ראשון 8.11.20, בתנאים שיוסכמו על ידי משרדי הבריאות והאוצר, לשם הפחתת סיכוני התחלואה והקלה על ניטור באי המקום. זאת, ככל שנתוני התחלואה לא יחרגו מהמדדים שנקבעו לשלב ב’ של תכנית היציאה.

• אם הירידה בתחלואה תגיע קודם לכן, לממוצע שבועי של 500 נדבקים ליום (או למטה מכך) – ניתן יהיה להקדים את הפתיחה.

– תפילה – תתאפשר עד 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, יודגש: תפילות בלבד. תפילה בבית תפילה עם מספר אנשים גבוה מהמותר מהווה עבירה פלילית (שהקנס בגינה – 500 ש”ח לכל אחד מהנוכחים).

– אירועים מסוג חתונה, מסיבה, טיול מאורגן או טקס – יתאפשר קיומם עם עד 10 אנשים במבנה או 20 בחוץ (ולכל היותר עד 20 אנשים).

– ניתן יהיה לקיים אימון ותחרויות לספורטאים תחרותיים, ילדים ונוער, ובענף השחייה והספורט המוטורי – גם בגירים

– ניתן יהיה לקיים שיעורי נהיגה בכפוף להוראות של נסיעה ברכב פרטי, עד נהג ושני נוסעים ברכב.

– ניתן יהיה להפעיל מסגרת רווחה ושירותים נוספים המנויים בסעיף 11(ב) לחוק, שלא רק בעבור טיפול סוציאלי חיוני. תיקון זה יאפשר בין היתר הפעלת שירותים במסגרת “מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים” או שירותים להפגת בדידות המיועדים לאזרחים ותיקים, לרבות אלה שאינם במסגרת שירותי הרווחה של הרשות המקומית וכן ספריות לעיוורים.

– מותרת הפעלת מקום עבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי וכן של ספורטאי תחרותי.

– בנוסף להפעלתם של שמורות טבע וגנים לאומיים תתאפשר גם הפעלתם של שטחים פתוחים של אתרי מורשת ואתרי עתיקות.

– צימרים: תתאפשר הפעלת מתחם אירוח, עם עד 4 יחידות אירוח נפרדות לגמרי, כאשר כל יחידה תשמש בעבור אנשים הגרים יחד, בלבד. הפעלת מתחם אירוח בניגוד לתנאים מהווה עבירה שהקנס בגינה – 5,000 ש”ח.

– תתאפשר הפעלתם של מקומות למתן טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, כגון מספרות וטיפולי יופי וקוסמטיקה, וכן טיפולי רפואה משלימה. בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות, כולל חובת תיאום ביקור מראש. יובהר כי טיפולים אלה כוללים גם טיפולים כגון רכיבה טיפולית, טיפולי נפשי או רגשי וכד’ וכן בריכות טיפוליות.

– תתאפשר הפעלת מתחמי דרייב-אין לצורך צפייה בסרט.

– חל איסור על ארגון או השתתפות באירוע מסוג: אירוע ספורט, כנס, פסטיבל ומופע בידור ואומנות.

– חל איסור על מפעיל מקום ציבורי ועסקי או מחזיק במקום פרטי לקיים אירוע אסור, וחל איסור על נותן שירותים (כגון: שירותי צילום, הסעדה, מוסיקה, תאורה ותשתיות) לתת שירות עבור אירוע אסור או אירוע שמספר המשתתפים בו עולה על המותר – העובר על הוראה זו צפוי לקנס של 5,000 ש”ח.

– תחול חובת שמירת מידע על ידי מחזיק של מקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש לצורך מסירתה במקרה הצורך לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית (כגון מקום למתן טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מקום למתן טיפול רפואה משלימה ועוד).

תחילתן של התקנות תהיה מחר בשעה 6:00 בבוקר. התקנה לעניין הגבלת אירועים והנגזרות הפליליות מהוראה זו ייכנסו לתוקף באותו יום בשעה 14:00. התקנה לעניין הפעלת מקום עבור אימון של ספורטאים תחרותיים ומקצועיים תחל ביום 31.10.20.

תוקף התקנות עד ל-14.11.20

השארת תגובה