'לזכרו': שבת התאחדות בויז'ניץ אלעד

התרוממות והתעלות נשגבה הייתה מנת חלקם של מאות תלמידי הישיבות הקטנות והגדולות, בני ארבע קהילות ויז'ניץ באלעד, שהתאחדו יחדיו לשבת מרוממת לרגל הילולת כ"ק אדמו"ר צדיק יסוד עולם מנורה הטהורה בעל ה"צמח צדיק" מויז'ניצא זי"ע ולקראת פתיחת הלימודים ב'זמן החורף' בישיבות הקדושות.

שבת ההתאחדות נערכה בקרית החינוך ישיבה גדולה "תורת חיים" ויז'ניץ אלעד, בראשות הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א, בנו ושליחו של מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות אנשי חינוך מרביצי התורה בישיבות שבמשך כל השנה משקיעים מיטב כוחם וכשרונם להתעלות והתקדמות התלמידים, שהטיבו לנהל את השבת באווירה מרוממת ומלאת תוכן כיד ה' הטובה עליהם.

לקראת השבת י"ל חוברת מושקעת 'לזכרו' ובו מבחר מאמרים מרתקים ועובדות קודש על בעל ההילולא זי"ע.

לאחר סדר לימוד כהכנה דרבה ותפילת מנחה התכבד הרה"ג אליהו דוב אפל שליט"א, משגיח בישיבות ויז'ניץ בבני ברק ובאלעד, ומראשי חברי וועד קהילת "צמח צדיק" באלעד, להקריא את מכתב הקודש שנשלח ע"י מרן אדמו"ר שליט"א מיוחד להתאספות בשבת זו. כשתוכן הדברים על ערכם ומהותם של הראשית וברכה להצלחת השבת ולהתעלות התלמידים.

לפני קבלת שבת מסר 'שיעור הלכה' כתקנת מרן אדמו"ר שליט"א, הרה"ג מנחם חיים גליצקי שליט"א, ר"מ בישיבת "ביוד"א" ויז'ניץ בני ברק ומשפיע ור"מ בבית המדרש ויז'ניץ באלעד.

לקבלת שבת ניגש הרה"צ שליט"א. בלכה דודי כובד חבר העירייה ומנהל משרדי המוסדות הרב בערל אשר הי"ו.

בסעודת ליל שבת פתח בדברים מנכ"ל המוסדות ויוזם השבת לכבוד בעל ההילולא זי"ע ולהתעלותם של תלמידי הישיבות, הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו שעמד גם הוא על כח ה'ראשית'.

בסעודות השבת נשאו דברים מרתקים האורחים החשובים הרה"ג יונה פרידמן שליט"א ר"מ בישיבה גבוהה "ברכת אהרן" בעלזא ומשפיע רוחני מטעם 'מרכז מוסדות בעלזא' והרב משה הערש שטרן שליט"א מחשובי בעלי המנגנים בחצר הקודש ויז'ניץ.

בברכת המזון כובד הר"מ הרה"ג חיים קטינא שליט"א, שו"מ בישיבת "צמח צדיק" ור"מ בישיבת "מבצר התורה' קרטשניף אלעד.

'אסיפת מרעים' בראשות הרה"צ שליט"א ובהשתתפות הרה"ג מרביצי התורה בישיבות שליט"א נמשכה 'ברן יחד כוכבי בוקר' בשירות ותשבחות לקל חי, כשאוצרותיהם מתמלאים בקנייני קודש בעבודת ד'. כן נשאו דברים הרה"ג מנחם צבי שלומון שליט"א רב דחסידי סערט ויזניץ אלעד, הרה"ג מאיר גליק שליט"א ר"מ בישיב"ק "צמח צדיק" באלעד והרה"ג אייזיק שלומוביץ שליט"א, ר"מ בישיב"ג "תורת חיים" באלעד. ראש העיר אלעד הרה"ח ישראל פרוש הי"ו שהשתתף לכבודו של האורח הרה"צ שליט"א התקבל בברכה ובתודה על חלקו להצלחת השבת.

קידושא רבא נערכה לתלמידי שיעורי ג' ד' בישיבה גדולה ונשא דברים הרה"ג יהודה אריה גרינברגר שליט"א ר"מ בישי"ק "צמח צדיק" ובישיבת מכנובקא אלעד.

בסעודת יום השבת נשמעה שיחה מיוחדת ומרתקת נמסרה ע"י מנהל הכתות הגבוהות בתלמוד תורה, הרב יאיר ורטהימר שליט"א, בנושא "איזוהי חסיד" לדמותו של חסידישער בחור.

תפילת מנחה כובד הרה"ג שואל אריה גרינפלד שליט"א, משגיח בישיב"ק "ישועות משה" בבני ברק. בעת רעוא דרעוין הורגשה התעוררות גדולה. במזמור לדוד כובדו הרה"ג יוסף אריה כץ שליט"א, משגיח בישי"ק "צמח צדיק" והרב אלימלך שכטר שליט"א, ר"מ במכינה לישיבה. בדרור יקרא כובד העסקן הרה"ח שמואל כהנא הי"ו.

'פתח לנו שער בעת נעילת שער' השמיע הרה"צ רבי יעקב מרדכי שליט"א בנועם שיחו ובמתק אמריו, כשהוא דולה ומשקה ממעיינם הזך של תלמידי הבעש"ט הק' בכיצד להמשיך את קדושת חודש תשרי ובשאיפות בתורה והעלה מאוצרותיו בקנייני נצח לחיי התלמידים בישיבות. בסיומה הביע רחשי התפעלות והערכה למנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו שהשקיע יגיעה רבה בארגון השבת לצד כלל פעולותיו הידועות לכלל ולפרט בויז'ניץ אלעד, כן הביע תודה למנכ"ל הישיבה גדולה "תורת חיים" הרה"ח ישראל אריה שטיין הי"ו שאירח את השבת במתחם ולחבר העירייה הרה"ח בערל אשר הי"ו על עזרתו וסיועו. לאחר הבדלה התקיימו ריקודין נלהבים לרגל ראש חודש.

השארת תגובה