אלעד שמחה עם ויז'ניץ, בחג הסוכות

ביום שני דחול המועד אושפיזא דיעקב הוזמן הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א בנו ושליחו של מרן אדמו"ר שליט"א, להתפלל בבית המדרש דקהל האברכים "אהבת שלום" בתפילת שחרית ומוסף, הלל ונענועים.

לאחר התפילה נערכה 'מסיבת לחיים' בסוכת בית המדרש. הרה"צ שליט"א השמיע משא לרגל החג, שהחל בפלפול בענייני חינוך מדברי הגמרא והמפרשים ועובר למהות מצוות 'ושמחת בחגך' שהצטווינו בחג הסוכות יותר משאר החגים. בסיום דבריו הביא את בקשת אביו מרן אדמו"ר שליט"א לעורר על חיזוק התקנה שלא לדבר בעת התפילה והרחיב על כך את הדיבור. רב הקהילה הגאון רבי שלמה גרינברגר שליט"א הודה להרה"צ שליט"א שנענה לבקשתו להגיע להיות עם האברכים ועל דבריו מלאי התוכן.

לבקשת רב קהל "צמח צדיק" הגאון רבי מנחם מנדל פקשר שליט"א, ביקר הרה"צ שליט"א בסדר הלימוד לפני התפילה, כתקנת מרן אדמו"ר שליט"א, כשבית המדרש מלא באברכים בחורים וילדים, בארגונו של הגבאי הוותיק איש החסד הרב אברהם שטרן הי"ו.

בהמשך ביקר הרה"צ בסוכות הרבנים הוותיקים של קהל "צמח צדיק" הגאון רבי מנחם מנדל פקשר שליט"א והגאון רבי שרגא פייביל ויינברגר שליט"א, שקיבלו אותו בהדרת כבוד ושוחחו על ענייני חיזוק הקהילות ברוחניות ובגשמיות.

ביקור של הכרת הטוב נערך בסוכת מנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו כאות הוקרה על פעולותיו כשליח רבותינו הקדושים להגדיל תורה בכלל ובפרט באלעד.

לבקשת הנהלת קרן הבנין של קהל "אמרי ברוך" בראשות רב הקהילה הגאון רבי יוסף אריה כץ שליט"א, נערך אף ביקור בסוכת הרה"ג אברהם פכטר שליט"א, ראש הכולל הגדול בעיר "מדרש אליהו" שמפליא בפעולותיו לטובת הקהילה וקרן הבנין. בביקור השתתפו גם הרה"ג יצחק דוד סמט שליט"א מראשי הכוללים, הרה"ג צבי הירש הגר שליט"א מחשובי לומדי הכולל והרב שמעון גפנר הי"ו ראש הקהילה.

השארת תגובה