תיעוד: סוכות ב'בית מאיר'

מהמעמדות בהושענא רבה ומוצאי שמח"ת בהקפות בצלא דמהימנותא שבישיבת 'בית מאיר': ראש הישיבה דבית מאיר הגר"צ רוטברג והגר"ז שפירא ורבני הישיבה

השארת תגובה