תיעוד: הגר"מ שטרנבוך בירך את התפוחים והדבש של בנות המוסד

צילום: שמואל דריי
צילום: שמואל דריי

מעמד מיוחד התקיים במעונו של הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך בשכונת הר נוף בירושלים מעמד 'ברכת תפוח בדבש' עבור בנות 'בית לפליטות'.

נשיא ומנהל 'בית לפליטות' הרב משה יונה רוזנפלד ובנו המנכ"ל הרב חיים אלעזר רוזנפלד הגיעו להתברך בברכת השנים אצל הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, בראות הראב"ד את כמות הדבשונים והתפוחים לליל ר"ה המיועדים לבנות המוסד שיסבו לשולחן החגים כל חודש תשרי בביתם החם והאוהב 'בית לפליטות' בירושלים, הביע קורת רוח מרובה מהחינוך וההשקעה מכל לב בבנות נשברות ובניית עתידן והקניית ערכי היהדות באופן הנעלה ביותר.

הראב"ד אף הזכיר את היותו מראשוני העסקנים בלונדון 'סגרתי את הרמב"ם והלכתי לגייס כספים יחד עם המייסד רבי נפתלי רוזנפלד זצ"ל', הראב"ד בירכם ב"שנה טובה ומתוקה בלי שום צער ועגמת נפש וכל המסייע לזה הוא שותפו של הקב"ה" אמר הראב"ד, לסיום העניק הראב"ד מתנה עבור בנות המוסד את הספר 'יפו פעמייך' מעלת אשת בן תורה ע"פ שיחותיו.

השארת תגובה