בן האדמו"ר הוכתר לרב באלעד

הכתרת רב בויזניץ אלעד (23)
הכתרת רב בויזניץ אלעד (23)

האדמו"ר מויזניץ ביקר בקרב קהל חסידיו בעיר אלעד לברך ולהתברך לקראת השנה החדשה. לעת ערב נשא דברים לקהל החסידים ובין דבריו הכתיר את בנו הרה"צ יעקב מרדכי לשליחו לקהילות הקודש ומוסדות החינוך ויזניץ בעיר אלעד המונים בליע"ה מעל 550 משפחות, לצד רבני בתי הכנסת שליט"א. מרן האדמו"ר איחל לו מברכות קדשו שיצליח לקדש שם שמים ושם ויזניץ.

הרה"צ ביקר בבתי אדמור"י ורבני העיר אלעד שליט"א, לקבלת ברכתם לתפקידו הרם ולקראת השנה החדשה.

הביקרים היו אצל כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א, כ"ק האדמו"ר מטמשוואר אלעד שליט"א, המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכה שליט"א, רב קהילות החסידים הגאון רבי ישראל זושא הורביץ שליט"א. לביקורים נלוו מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו, חבר הנהלת העיר הרב בערל אשר הי"ו ומשלחת מחשובי הקהילה.

אדמור"י ורבני העיר שליט"א הביעו את ברכתם להרה"צ שליט"א לרגל מינוי לתפקידו החשוב באלעד ואיחלו לו את מירב ההצלחה והסייעתא דשמיא.

כמו"כ נפגש הרה"צ שליט"א עם חברי הנהלת 'מוסדות ויז'ניץ אלעד' ונציגי 'הפורום העסקי' שע"י המוסדות, בדיון בדרכים לחיזוק מוסדות התורה והחינוך ויז'ניץ אלעד, בהם מתחנכים אלפי תלמידים שיחיו ומסר שיחת הכנה ליום הקדוש בישיבת בין הזמנים לתלמידי הישיבות שע"י קהל "ישועות משה" ויז'ניץ אלעד בהשתתפות רב הקהילה הגאון רבי שרגא פייביל ויינברגר שליט"א ורה"י הרה"ג משה אריה ליבוביץ שליט"א.

השארת תגובה