'סיומים' בישיבה שניצחה את הקורונה

עם סיום זמן אלול בהצלחה ללא תחלואה, הישיבה הגדולה "תפארת לוי" שע"י מוסדות נהורא דאורייתא – אלעד, קיימה מעמד סיומים ברוב פאר והדר, בו זכו רוב בני הישיבה להימנות במסיימי מסכת מכות שנלמדה בעיון ובשקיעות גדולה בזמן אלול האחרון.

המעמד התקיים בסימן הודאה להשי"ת על היותה בין הישיבות היחידות שהחלו את זמן אלול בזמנו וסיימו אותו בהצלחה ללא תחלואה כלל.

למעמד, קדם ועד ממושך ומעמיק בספר משלי עם פירוש הגר"א הנמסר מידי שבוע ע"י ראש הישיבה הגר"מ הלוי בהיכל ביהמ"ד. בדברים שנשא בפני הבחורים במעמד, חיזק ושיבח את הבחורים החשובים שעמדו באתגר הגדול בתקופה קשה זו – להיות שקועים בד' אמות של מסכת מכות ללא יציאות והפסקות כלל. ואף הוסיף שעל הבחורים לשמור על דרגתם זו כדי שיוכלו לשוב לזמן חורף ויהיו בבחינת 'מכאן ואילך יערב לכם' ולא לשוב לחלק 'ההתחלות קשות'.

השארת תגובה