במה בירך מרן הגר"ח קנייבסקי את רה"ע צפת?

מרן הגר"ח קניייבסקי במכתב ברכה מיוחד לרה"ע צפת שוקי אוחנה לרגל נישואי בנו: "שיזכו להאריך ימים ושנים בהנהגת עיה"ק צפת ובעשיה הציבורית למען לומדי התורה בעירכם"

ברכה הגר"ח קנייבסקי לראש העיר צפת
ברכה הגר"ח קנייבסקי לראש העיר צפת

באורח נדיר והיסטורי וכאות הערכה והוקרה לפועלו למען היהדות ועולם התורה בצפת הגיעו ביום ראשון השבוע שליחים מביתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ללשכתו של ראש העיר צפת שוקי אוחנה לברכו לרגל נישואי בנו אסף נ"י, עם מכתב ברכה מיוחד כשמרן חותם בכתב יד קודשו על הברכה "הננו לברך את כבודו וב"ב שיזכו להאריך ימים ושנים בהנהגת עיה"ק צפת ובעשיה הציבורית למען לומדי התורה בעירכם".

מכתבו של מרן הגר"ח שליט"א מהווה עדות לקשר הישיר והעקבי של ראש העיר עם הציבור החרדי בעיר ועם גדולי התורה שליט"א. מאז נבחר לתפקידו לפני שנתיים, הציב שוקי אוחנה למטרה לדאוג לכל הקהילות והחצרות בעיר כפי המגיע לה. ואכן, בשנתיים שחלפו, נציגי הסיעות החרדיות במועצת העיר מעידים על תנופת פיתוח אדירה בכל השכונות החרדיות בצפת – הן בתחום הבינוי בהוספת מאות יח"ד חדשות, הן בתנופת בנייה של מוסדות חינוך חרדי בהקצאת מבנים חדשים ובהוספת עשרות כיתות לימוד חדשות בבתי הספר וגני הילדים, והן בפיתוח התרבות התורנית, התשתיות, התחבורה ושאר התחומים.

בימים האחרונים אף חולקו בשכונות החרדיות חוברת מיוחדת שהוציא ראש העיר אודות הקשר שלו עם הציבור החרדי והשינוי האדיר שהתחולל בשנתיים האחרונות. החוברת שמלווה בתמונות רבות הממחישות את המהפכה הגיעה לכל בית חרדי בצפת.

השארת תגובה