החכמים קבעו: תקיעת שופר ברחוב העיר

בעקבות ההגבלות על התפילות בבתי הכנסת: חברי מועצת חכמי התורה בקריאה לרבנים וראשי הקהילות: טלו חלק במיזם תקיעת השופר ההמונית בראש השנה של 'בנועם' ו'אל המעיין'

סליחות כפרות ושופרות בציון הרשבי, צילום דוד כהן04
סליחות כפרות ושופרות בציון הרשבי, צילום דוד כהן04

החלטת הממשלה שהתקבלה אתמול פחות משבוע לפני ראש השנה, להטיל מגבלות על התפילה בבתי הכנסת ומספרם ההולך וגובר של המבודדים, יוצר מבוכה גדולה וחשש של רבים בעיקר מבוגרים ומסורתיים, מפני האפשרות שבפעם הראשונה בחייהם יאלצו לוותר על מצוות תקיעת שופר.

בימים האחרונים שהלכה והתבהרה התמונה לגבי ההגבלות הצפויות להיות מאושרות בממשלה, התקיימו שורה של דיונים בקרב פוסקי הלכה ורבני קהילות, בשאלה איך למצוא פתרון שיביא לכך שלא יהיה יהודי שיחפוץ לשמוע קול שופר ובגלל המגבלות לא יוכל לעשות זאת. בעצה אחת הוחלט על מיזם כלל ארצי, שבמסגרתו כל בעלי התקיעה בארץ ישראל, יצאו בשעה אחת לרחובה של עיר וישמיעו תקיעת שופר. טרם צאתה של היוזמה לדרך, עלו היוזמים לביתו של מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א, לקבל את ברכת הדרך ברכת כהן גדול ליוזמה. מרן עודד את היוזמים וקרא להם להכשיר כמה שיותר בעלי תקיעה שיוכלו להשתתף במיזם. במכתב שהוציא בתום הישיבה במעונו שעליו חתמו גם חברי מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א ומרן הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נקראו כל הרבנים וראשי הקהילות בארץ הקודש, ליטול חלק במיזם האדיר שאותו מובלים ארגון הרבנים 'בנועם' ותנועת 'אל המעיין' ולקיים ביום השני של ראש השנה, בשעה 11:00 בבוקר, תקיעת שופר המונית בכל הרחובות החצרות והמרפסות. מטרת המיזם היא למנוע מצב שבו בעקבות ההגבלות וחובת הבידוד וההרחקות של קבוצות הסיכון, יהיו שימנע מהם השנה קיום מצוות תקיעת שופר.

על מידת החשיבות שיש להשתתפות במיזם, ניתן ללמוד מסיום מכתבו של מרן ראש הישיבה, שחתם את מכתבו במילים הללו: 'ויקיימו התקיעות להוציא את הציבור ידי חובתם ולעורר את הלבבות בתשובה לאבינו שבשמים, ויהיה דבר זה לזיכוי הרבים מעליא וזכותם רבה לאין שיעור'.
את מכתבם מסיימים גדולי ישראל בתפילה, שזכות התקיעות ברחובה של עיר, תביא שיתקיים בנו במהרה 'תקע בשופר גדול לחירותנו'.

כאמור ארגון 'בנועם' ותנועת 'אל המעיין' יצאו במיזם, לתקיעת שופר כלל ישראלית, בבוקר השני של ראש השנה בשעה 11:00 הרב ישראל מאיר ריאני, מייסד ארגון "בנועם", אמר 'מחזה מרנין כל לב, יהיה לראות את כל עם ישראל מתאחד בראשית השנה, למעמד אחדות של תקיעת שופר באותו הזמן בכל ארץ ישראל. אין ספק שהאחדות הגדולה הזו תהיה לה השפעה גדולה בשמים להבטיח לנו שנה טובה ומתוקה. המטרה שלנו שלא יהיה יהודי אחד שימנע ממנו חלילה בגלל הקורונה, לקיים את המצווה הגדולה והחשובה של תקיעת שופר, שיהודים בכל הדורות מסרו עליה את נפשם. יהי רצון שבזכות האחדות סביב תקיעת השופר, נזכה כבר השנה לשמוע את קול שופרו של המשיח.

השארת תגובה