קפסולות: כך יתנהלו תפילות החג

בחצר מותר להתפלל בקבוצות של עד 20 איש. בתוך בית כנסת זה יהיה מעט שונה (בתנאי שישנם שני מטר לכל מתפלל) 30 מתפללים ל-2 כניסות, עבור כל כניסה נוספת עוד 20 מתפללים

מניין בחצר
מניין בחצר

הממשלה אישרה הערב את מתווה התפילות לחגי תשרי, שיהיה בתוקף בעת הסגר הכללי שייכנס לתוקפו ביום שישי הקרוב ויימשך שלושה שבועות.

בשטח פתוח מותר יהיה להתפלל בקפסולות של עד 20 איש.

במבנה סגור באזורים אדומים, תותר תפילה בקבוצות של עד 10 אנשים.

מספר הקבוצות המותר בשטח סגור יהיה כנגזרת של מספר הכניסות למבנה. שתי הכניסות הראשונות כפול 3, וכל כניסה נוספת כפול 2, ובתנאי שנשמר יחס של אדם אחד לכל 4 מ״ר משטח המקום.

לדוגמה: בבית תפילה באזור אדום שגודלו 250 מ”ר ויש לו שתי כניסות – מותר יהיה להתפלל ב-6 קפסולות של עשרה אנשים. 10 אנשים בכל קפסולה, 2 כניסות כפול 3 – 60 אנשים סך נכל במבנה, תוך שמירה על יחס של 4 מ”ר לפחות בין אדם לאדם.

במבנה שגודלו 500 מ״ר ולו 5 כניסות תותר התפילה ב-12 קפסולות של עשרה אנשים. במבנה שגודלו 70 מ״ר ולו כניסה אחת, תותר התפילה בקפסולה אחת של עשרה אנשים בלבד, בשל מגבלת המקום.

באזורים שאינם אדומים – במבנה סגור תותר התפילה בקבוצות של עד 25 אנשים. מספר הקבוצות המותר בשטח סגור אחד יהיה כמכפלה ב-2 של מספר הכניסות למבנה, ובתנאי שנשמר יחס של אדם אחד לכל 4 מ”ר משטח המקום.

לדוגמה, בבית תפילה באזור צהוב שגודלו 400 מ”ר ויש לו שתי דלתות כניסה – מותר יהיה להתכנס בעד 4 קפסולות של 25 איש (25 בכל קפסולה, 2 כניסות כפול 2, 100 אנשים סך הכל  במבנה, תוך שמירה על מרווח של 4 מ”ר בין אדם לאדם.

השארת תגובה