החולה ביקשה: לראות גשם – הכבאים התייצבו

צמוד לקריה החרדית בבית שמש, מתגוררת אשה חולה שביקשה: לראות את הגשם עוד פעם, בעודני בחיים – הכבאים התייצבו והעניקו לה עוד רגע מרגש