האדמו"ר הגיע מארה"ב למטה בנימין

קאסוב
קאסוב

כמנהג שהונהג ע"י האדמו"ר מקאסוב בשנים האחרונות גם השנה נערך מעמד רווי קדושה והתעוררות כשבמרכזו נאמרת ברגש רב "תפילת חנה " המסוגל לעורר ישועות כלליות ופרטיות ואשר רבים כבר נושעו במעמד הנ"ל ובפרט בענין זרע של קיימא ונחת מהילדים . שאורגן ע"י ארגון "שמחתי בישועתך" בהנהלת הרב חיים מאיר שטיינמץ.

בשעת דמדומי חמה של יום ראשון השבוע כשהוא מלווה בחסידיו ומקורביו הגיע האדמו"ר למקום המשכן בשילה הקדומה לעצרת התעוררות ותפילה ובעיקר אמירת תפילת חנה

היה זה לפני כ. 6 שנים בעת אשר הופיע האדמו"ר בשערי ארצינו הקדושה הביע את רצונו האדיר בפני נאמנו ושלוחו בארץ, חיים מאיר שטיינמץ שרצונו לבקר במקום משכן שילה לעריכת תפילה וזאת ע"פ מה שמובא בשל"ה הק' שרושם קדושת המקום כצינור השפע שירדה לעולם בזמן המשכן נשארה עד היום הזה והמקום מסוגל לפעול ישועות לכלל ולפרט ובפרט בענין זרע של קיימא ונחת מצאצאים והרב שטיינמץ נענה מיד והחל לארגן את המעמד שהתקיים ברגש רב ואף הביא עימו חבר שהיה חשוך ילדים והאדמו"ר בירך אותו במקום וב"ה לאחר שנה נפקד בבת ומני אז מדי שנה שכשהאדמו"ר מגיע לארץ נערך מעמד תפילה רווי הוד וקדושה במקום ואכן יש רשימה של עשרות האברכים שהיו חשוכי ילדים שהגיעו למעמד ונושעו ב"ה.

והמקום נהפך למעיין נובע של ישועות ורפואות וכן ראו אנשים מופתים וישועות בכל הענינים לאחר תפילה במקום והרב שטיינמץ אף הקים ארגון בשם "שמחתי בישועתך" שמקיים במהלך כל השנה מעמדי תפילה אירועים וסיורים במקום המשכן.

כאמור השנה בצל המגבלות כבר היה חשש שלא יוכל להתקיים המעמד אך האדמו"ר שליט"א התעקש שדווקא עכשיו בזמן כזה הוא יותר מתמיד רוצה לקיים מעמד תפילה ואכן בסייעתא דשמיא ארגן הרב שטיינמץ עצרת תפילה ע"פ כללי משרד הבריאות שהתקיים כאמור ביום ראשון השבוע

השארת תגובה