מסיבת 'מסיימי הבית' בויז'ניץ אלעד

נחגג בהצלחה מסיבת "מייסדי הבית", לביסוס היסודות לבנין קהל "ישועות משה" ויז'ניץ אלעד

ויזניץ אלעד (1)
ויזניץ אלעד (1)

עם סיום התכניות של מבנה קהל ובית מדרש "ישועות משה" ויז'ניץ בשכונת "אור ישראל" אלעד, נתכנסו קבוצה איכותית ונכבדה ממתפללי בית המדרש, למסיבת "מייסדי הבית" למען חיזוק וביסוס היסודות.

המסיבה נערכה על פי ההנחיות בחצר אחד ממתפללי ותורמי בית המדרש, סוכן הביטוח, הנה"ח מנחם מנדל גפנר הי"ו, שזכה להוקרה מצד הנואמים ומשתתפי המסיבה.

רב הקהילה והשכונה הגאון רבי שרגא פייביל ויינברגר שליט"א שמכהן גם כחבר הבד"ץ ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בני ברק, שיתף את המתכנסים בפעולות התורה התפילה והחסד שמתקיימים בבית המדרש, שנהפכה למקום פעיל ומבוקש בכל שעות היממה, ובחסדי השם הושלמו תכניות הבניה לאחר תקופה ממושכת של התמודדויות תכנוניות ושהות במבנים ארעיים ונערכים בקרוב להתחלת עבודות הבניה, שכרוכה בדמים מרובים.

בקשב רב נשמעו דברים נפלאים מאורח המסיבה, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א, בנו ושליחו של מרן אדמו"ר שליט"א, ששפע אמרי שפר מתובלים באמרות צדיקי הדורות במצוות הצדקה ובמיוחד כשמדובר בתורמים עבור בית מדרש לעצמם, וציין את עבודת הקודש הידועה של רב הקהילה והשכונה הגרש"פ ויינברגר שליט"א שמעת ייסוד בית המדרש פועל ומתמסר לרווחת כל אחד מחברי הקהילה ברוחניות ובגשמיות ובחובת הכרת הטוב להושיט יד מסייעת ותומכת לבנין בית המדרש שזהו ביתו הרוחני והעיקרי של כל אחד ואחד.

דברים נשא הרה"ג מרדכי פולק שליט"א, מנהל רוחני דישיבות מכנובקא וביאלא באלעד, שכאחד מחשובי מתפללי בית המדרש, הדגיש את ההנאה של המתפללים וילדיהם מחיי היום יום בכתלי בית המדרש תחת הנהגת הרב שליט"א ובכוחות משותפים של מתפללי בית המדרש עולה התקווה בעז"ה לחזות בקרוב בעבודת התחלת הבנין.

רב הקהילה והשכונה הגאון הרב ויינברגר שליט"א הביע רחשי תודה למארח ר' מנדל גפנר הי"ו, למנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו וחבר הנהלת העיר הרה"ח בערל אשר הי"ו, על עזרתם התמידית, לגבאי בית המדרש העסקן הנמרץ הר"ר שמואל כהנא הי"ו. ולמפיק המסיבה ומערך ההתרמה הר"ר יחזקאל מילר הי"ו.

לחותמים על התחייבות חולק שי צנצנת דבש יוקרתי ומלכותי לקראת ראש השנה בצירוף הברכות והאיחולים שבזכות מצוות הצדקה יזכו להיכתב ולהיחתם לספרן של צדיקים לחיים טובים ומאושרים.

בפני כל אחד מהמשתתפים שנטלו חלק ושותפות בהו"ק נכבדה וקבועה לשנים הבאות, הוצגה חוברת מעוצבת הכוללת את תיאור הדמיית תוכניות ארבע קומות הבית הגדול לתורה ולתפילה, החוברת המרהיבה המחישה למתכנסים את מבואות היכל בית המדרש, מקוה הטהרה, השטיבלעך, בית ההוראה, ושאר חדרי הספח, שיתנו אי"ה מענה לקהילה הגדולה שצמחה להיקף גדול ומצטיינת בחיי קהילה מאוחדים ותוססים, ושוקקים חיים תורניים מסביב לשעון לכל תושבי הסביבה.

השארת תגובה