הממשלה ניצלה: התקציב יידחה

החוק הקובע כי בתוך 100 ימים מתחילת השנה או מכינון הממשלה תוגש הצעת תקציב המדינה – תוקן כך שבכנסת ה-23 יהיה המועד 220 ימים מאז כינון הממשלה

משה גפני בועדת הכספים
משה גפני בועדת הכספים

ועדת הכספים בכנסת אישרה הלילה את הצעת החוק של חבר הכנסת צבי האוזר לדחות את מועד הגשת התקציב. הוועדה קבעה כי המועד האחרון להצגת תקציב המדינה יידחה ב-120 ימים, המועד האחרון להעברת התקציב יהיה 23 בדצמבר 2020.

במסגרת התיקון להצעת החוק, סיכמה ועדת הכספים עם שר האוצר ישראל כץ על תוספת של 11 מיליארד שקלים לתקציב המדינה לשנת 2020. התקציב המעודכן של מדינת ישראל עומד על 411 מיליארד שקלים. התקציב כולל גם תוכניות וצרכים שונים שמומנו בשנת 2019 ולא נמצא להם מקור תקציבי בשל מערכות הבחירות החוזרות שמנעו הגשת תקציב.

הדיון בוועדה נמשך עד לקראת השעה 05:00, שר האוצר כץ, השתתף בדיון המאוחר. הוא אמר כי סיעות הקואליציה חפצות להרחיב את התקציב לשנת 2020. זאת, אף שטרם אושר תקציב מדינה לשנה זו: "אנחנו כאן סביב הצעת חוק פרטית, שבאה לדחות את המועד האחרון להגשת תקציב מדינה, ומאחר ויש רצון לקדם את זה, נכנסים מרכיבים נוספים, בעיקר סביב הצורך לעבות את התקציב הקיים.

זה לא סוד שאני חשבתי וחושב שהיה טוב מאוד אם היו מאפשרים להביא תקציב ל-2020, הכנו תקציב וחוק הסדרים, הייתי שמח לראות את הכנסת נכנסת לדיונים מהירים, אך מאחר ונעשתה פשרה פוליטית ולא ניתן להביא את תקציב 2020, השאלה באיזו דרך נרחיב את האפשרות לתקצב כל מיני תחומים דחופים למשק, על סמך תקציב 2019 שנוהג גם ב-2020".

בדברי ההסבר נכתב לחוק נכתב כי "מדינת ישראל מתמודדת עם משבר לאומי כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה. המשבר מנוהל על-ידי ממשלת אחדות וחירום לאומית שהוקמה בפרט לצורך התמודדות עם השלכות התפרצות המגפה כאמור. מאפייני המשבר והשלכות ארוכות הטווח שלו יצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. על זאת מתווסף אתגר לאומי, בו ישראל עלולה להתמודד לראשונה בחורף הקרוב עם אירוע המשלב התפרצות נגיף הקורונה יחד עם התפרצות נגיף השפעת".

"מצב מיוחד וחסר תקדים זה מצריך מסגרת זמנים שונה לשם גיבוש תקציב מדינה מזו הקבועה בחוק היסוד. פיזור הכנסת בעת זו יפגע פגיעה של ממש באיתנות משקי הבית, ביציבות הכלכלית הישראלית באינטרס הציבורי הכולל". במהלך הדיון שונתה ההצעה ונקבעה על 120 ימים, במקום 100 ימים בחוק המקורי. המועד הקובע למניין תום 120 הימים יהיה ה-23 בדצמבר 2020.

כמו כן, נקבע במסגרת הוראת שעה כי לעניין התקציב ההמשכי לשנת 2020, שר האוצר יביא לאישור הממשלה הצעה לתוספת התקציב, לפיה הממשלה תהייה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק ה-12 של התקציב השנתי הקודם, בתוספת מדד המחירים לצרכן ובתוספת 11 מיליארד ₪, ובלבד ששר האוצר יביא לאישור של ועדת הכספים תכנית פעולות מפורטת לשימוש בהוצאה הממשלתית המותרת לתקופת 120 הימים, לרבות פעולות ותמיכות.

התוכנית תובא לאישור הוועדה עד ל-13 בספטמבר. כל עוד לא אישרה ועדת הכספים את תכנית הפעולות המפורטת, לא תהיה רשאית הממשלה להוציא את 11 מיליארד השקלים. שינוי בגובה של מעל 15 אחוזים בתוכנית זו, ידרוש את אישור ועדת הכספים.

סה"כ יעמוד התקציב המועדכן על 411 מיליארד ש"ח. התקציב נועד לממן בין השאר תוכניות וצרכים שונים שמומנו בשנת 2019 ולא נמצא להם מקור תקציבי בשל התקציב ההמשכי, לצד תוספות תקציביות ותוכניות נוספות – התוכנית המלאה לשימושי התקציב תוצג בפני ועדת הכספים עד ל-13.9

השארת תגובה