ביקור האדמו"ר מסדיגורא ירושלים אצל הרב לאזאר

קטעי וידיאו מביקור כ”ק האדמו”ר מסאדיגורה – ירושלים אצל הרב הראשי לרוסיה רבי בערל לאזאר בחודש אדר ראשון ה’תשע”א. הביקור נערך בשליחות אביו בעל ה’אבירי ים’ זצ”ל שנלב”ע בשבוע שעבר

השארת תגובה